Orminge skola

Orminge skola

Orminge skola är en F-6 skola väl gynnad av mångfald och olikhet. Vi har och ser därför många möjligheter och styrkor i verksamheten.

Orminge skola. Foto: Ryno QuantzVårt förhållningssätt präglas av respekt för att vi har olika erfarenheter och kunskaper att utgå ifrån. Vi delar med oss till andra och är öppna för idéer.

På skolan finns fyra fritidshem: Skonaren F-2, Jollen F-2, Skutan F-2 samt Fullriggaren år 3. Fritidshemmet är integrerat i skolans verksamhet och lokaler och samma pedagoger är med ditt barn hela dagen.

Skolan har en fritidsklubb, Fregatten, för elever i år 4-6. Fritidsklubben är en frivillig verksamhet och bedrivs efter skoltid. Personalen finns med skolbarnen under hela skoldagen och samarbetar nära klasserna i år 4-6.

Publicerad: 2011-11-18
Uppdaterad: 2014-05-06
 
Orminge skola | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Sandövägen 4 | Telefon: 08-718 85 80
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Webbansvarig: Ewa Fried