Älta mosse - Strålsjön

Älta mosse – Strålsjön är ett naturreservat, som omfattar ca 52 hektar. Reservatet ligger öster om Ältavägen mellan Älta och Kolarängen.

Det finns fina svampmarker kring Älta mosse.Älta mosse är en av stockholmstraktens större mossar, cirka 1 kilometer lång och 700 meter bred. Mossen gränsar till Strålsjön – Erstaviks naturreservat i nordost och är omgiven av bostadsområden i sydost, söder och nordväst.

Området utgör tillsammans med Erstavik – Strålsjöns naturreservat ett sammanhängande och välbesökt rekreationsområde som bjuder på spännande naturupplevelser. Det är lätt att ta sig till och från reservatet, både med buss och bil. Vid Strålsjöns östra strand passerar Sörmlandsleden.

Karta över reservatet. Klicka för att se den större, i nytt fönster.I början av 1900-talet drevs en torvströfabrik sydost om Älta mosse och idag bär hela mossen spår av torvtäkt. Det syns särskilt tydligt på infraröda flygbilder. Kring Älta mosse finns, trots den tidigare torvbrytningen, typiska mosseväxter som tranbär, pors, skvattram och hjortron. Mossens naturvärde är att betrakta som högt eftersom naturtypen är relativt ovanlig i stockholmstrakten.

Mångfalden av naturtyper som ryms i naturreservatet är också unik. Här finns mosse, sjö, lövkärr, lövskog, granskog och en ståtlig hällmarkstallskog. Från de skogsklädda höjderna runt Älta mosse har man en vidsträckt utsikt.

En mindre del av Strålsjön ingår i naturreservatet Älta mosse. Sjön är näringsfattig och är att betrakta som ekologiskt känslig. Här finns en populär badplats.

Läs mer om Strålsjön (miljötillstånd, bad mer mera).

Fakta

Areal: 52 ha
Areal vatten: ca 0,5 ha
Markägare: Nacka kommun
Förvaltas av: Nacka kommun

Föreskrifter, Avgränsning, Skötselplan (pdf 4,9 Mb)

Hitta hit

Till reservatet kan man komma med buss från Slussen. Stig av vid hållplatsen Ormbunksvägen. Man kan också ta buss från Gullmarsplan till hållplatsen Erstaviksvägen.

Med bil åker man via Ältavägen och svänger av vid Erstaviksvägen. Efter cirka en kilometer finns en parkering.

Webbkarta (zoombar karta) med reservatet i fokus.

Om man föredrar att vandra, så passerar Sörmlandsleden vid Strålsjöns östra strand.

Publicerad av: parkochnatur@nacka.se
Publicerad: 2008-03-25
Uppdaterad: 2014-11-05
Kontakta oss

Förvaltare

Nacka kommun
Tfn 08 - 718 80 00
E-post info@nacka.se

 

För felanmälan, frågor, synpunkter och förslag

 
Externa länkar

Sörmlandsleden
Etappbeskrivningar, vandringsförslag m.m.

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster