Mer om sommarjobb 2014

Här hittar du information om lön, arbetsperioder och mycket annat.

Vilka är arbetsperioderna?
Varje period är tre veckor. Blir du erbjuden ett sommarjobb har du rätt till en period.

Perioderna är:
v.25-v.27 Första sommarjobbperioden
v.28-v.30 Andra sommarjobbperioden
v.31-v.33 Tredje sommarjobbperioden

Vilka arbetstider har jag?
Arbetstiden är 6 timmar per dag exklusive lunchrast.

Vad får jag i lön?
Är du mellan 16 till 17 år tjänar du 68 kronor i timmen inklusive semesterersättning.
Är du 18 år eller äldre tjänar du 84 kronor i timmen inklusive semesterersättning.

Hur ansöker jag?
Ansökningstiden gick ut den 31 mars.

När är löneutbetalning?
Om du arbetar v.25-v.27 betalas lönen ut 27 juli
Om du arbetar v.28-v.30 betalas lönen ut 27 augusti
Om du arbetar v.31-v.33 betalas lönen ut 27 september
(Infaller utbetalningen på en röd dag är närmaste vardag utbetalningsdag.)

Du kan ansöka om jämkning hos Skatteverket.
Läs mer om jämkning här

Vad behöver jag göra för att få lön?
För att få din lön ska du fylla i en tjänstgöringsrapport som du hittar här (word). Fyll i namn, personnummer och dag för dag din arbetstid. Är du sjuk någon dag ska du fylla i det på tjänstgöringsrapporten. När du jobbat klart dina tre veckor ska din arbetsledare på arbetsplatsen skriva under rapporten.
- Kom ihåg att själv skriva under rapporten.
- Kom ihåg att bifoga blanketten skattejämkning om du inte ska betala skatt.
Sedan skickar du blanketten till:

Nacka kommun
Karriärgallerian
Katrin Karlsson
Ektorpsvägen 2
131 37 Nacka

Tidplan sommarjobb 2014
19 februari kl 15.00-17.00 JobbEtt 2014 - Sommarjobbmässa på Nacka Strandsmässan
19 februari - Länk till sommarjobb öppnas för ansökan
31 mars - Länk för ansökan stängs
v.15-v.17 - Tillsättning av sommarjobb
v.18-19 - Besked lämnas till dem som blivit tilldelade en feriepraktikplats
v.19-21 - Tillsättning av reservplatser
v.21-22 - Besked lämnas till dem som inte blivit tilldelade någon feriepraktikplats

Utdrag från belastningsregistret
Om du vill jobba inom förskola, skola eller äldreomsorg krävs en begäran om utdrag från belastningsregistret. Ifylld och signerad blankett sänds till Rikspolisstyrelsen via post, e-post eller fax. Observera att det tar cirka 2 veckor att få ett utdrag. Det finns olika utdrag så var noga med att beställer rätt. Observera att kuvertet med utdraget inte får öppnas.
Här beställer du utdragen från Rikspolisstyrelsen:
För skola och barnomsorg, klicka här.
För äldreomsorg, klicka här.

När du fått ditt utdrag skickas brevet oöppnat till:
Katrin Karlsson
Nacka kommun
Ektorpsvägen 2, 131 47 Nacka

Publicerad av: afe@nacka.se
Publicerad: 2014-02-07
Uppdaterad: 2014-04-09
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster