Start / Tillgänglighetsguiden / Skolor / Skuru skola

Skuru skola

Tillgänglighet

Tillgängligt för rullstolsburna Hiss finns Handikapphiss finns Toalett finns Handikapptoalett finns  

Adress/kontaktinfo

Webbplats: www.skuru.nacka.se

Kommunikation

Med buss: Information hittar du på www.sl.se
Med bil: Se karta

Detaljerad information om tillgängligheten

Utemiljö

Parkering: Saknas.
Gångväg: Mer än 25m. 
Ledstråk: Saknas.
Information utvändigt: Innanför huvudentrén.   

Entré/dörr

Trappsteg: Saknas.
Entrédörr bredd: 90cm.
Entrédörr öppnas: Automatiskt med manöverdon.
Ringklocka/porttelefon: Ringklocka finns. 
Alternativ dörr: Ja. 
Kassa/reception: Skolexpedition finns på plan 1.

Nivåskillnader

Trösklar: Högre än 2cm.
Våningar: Mer än en våning.
Hiss: Ja. Mått 140x110cm. 
Trappor: Ja, saknar kontrastmarkering.

WC/RWC/dusch

Toalett: Ja.
RWC: Ja, finns i nya byggnaden. Delvis handikappsanpassad. 
Dusch: Saknas

Övrigt

Manöverdon: Lodräta handtag. Dörröppnare finns vid huvudentrén. 
Information: Innanför huvudentrén.
Hörbarhet: Information saknas.
Allergi: Information saknas. 
Podium i sammanträdesrum/föreläsningssal: Ja, saknar ramp.

Publicerad: 2008-10-21
Uppdaterad: 2008-12-19
Publicerad: 2009-03-10
Uppdaterad: 2013-02-05
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster