Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tyresövägen - anmälan av verksamhet (NCC)

NCC planerar att starta en verksamhet för sortering och mellanlagring av bygg- och rivningsavfall. Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken och har prövats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.


Platsen ligger inom Nacka kommun, alldeles söder om Tyresövägen. Marken ägs av Stockholms stad.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 februari 2016 om försiktighetsmått för att NCC ska kunna bedriva den anmälda verksamheten.
  Nämndens beslut, § 49
  Tjänsteskrivelse
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut har överklagats av bland annat många närboende. Länsstyrelsens beslut, som fattades den 23 maj 2016, innebär att överklagandena avvisades eller avslogs.
  Länsstyrelsens beslut (PDF-dokument, 393 kB) (personuppgifter är borttagna)
 • Tyresö kommun och Lindalens egnahemsförening har överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.
 • Eftersom verksamheten inte är tillståndspliktig så kan den starta enligt de villkor som Nacka kommun fastställt, om inte domstolen beslutar om förbud i väntan på att ärendet prövas.

Två verksamheter kan bli aktuella i det avverkade området:

 • Nacka kommun arrenderar cirka 1 hektar av Stockholms stad, i nordost, för en planerad snötipp. Snötippen är inte någon miljöfarlig verksamhet som kräver prövning i förväg.
 • NCC arrenderar resten av området av Stockholms stad. Företaget har anmält till Nacka kommun att de vill ta emot, mellanlagra och lasta om bygg- och rivningsavfall på platsen. Miljöenheten i Nacka kommun har granskat anmälan.

Om du vill ha direkt kontakt med någon som arbetat med anmälan hänvisar vi till:

 • Anna Janackovic, NCC Industry, 072-529 95 41
  (om företagets planering för den föreslagna verksamheten)
 • Marit Lundell, miljöinspektör, miljöenheten, tfn 08-718 94 74
  (om kommunens arbete med anmälan)

Dokument som hör till anmälan

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.