Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies  

Anhörigstöd

Du som hjälper en närstående kan behöva stöd och tid för dig själv. Med stöd menas här olika insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig. Insatserna kan vara både stöd i form av anhöriggrupper, enskilda samtal och rådgivning.

Vem är anhörigstödet till för?

Socialtjänstlagen säger att den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder ska erbjudas stöd.

Anhörigstödet är till för dig som hjälper eller stödjer någon som har svårigheter att klara vardagen på egen hand. Svårigheterna kan vara av olika art som till exempel långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan vara maka till en person med demenssjukdom, mamma till en vuxen son med psykisk sjukdom eller barn till en äldre person med stroke. Du kan även vara särbo, granne eller vän som hjälper och ger stöd.

Vad gör vi på anhörigstödet?

Du kan få vägledning och information om vilket stöd som bäst motsvarar de behov du har och vart du kan vända dig för att få detta stöd.

Vi erbjuder:

 • personligt stöd och rådgivning
 • deltagande i anhöriggrupp
 • information
 • föreläsningar

Anhörigstöd ges som service och är kostnadsfritt. Anhörigstödets verksamhet tillhör Välfärd samhällsservice i Nacka kommun.

Du kan även ansöka om biståndsbedömda insatser genom att vända dig till en biståndshandläggare, telefon 08-718 80 00. Anhörigstödet kan informera mer om olika insatser som du kan ansöka om.

Anhörigkonsulenterna och demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Vad finns det för funktioner på anhörigstödet?

Vi har två anhörigkonsulenter en för målgruppen yngre (under 65 år) och en för målgruppen äldre (över 65 år) samt en demenssjuksköterska.

anhörigkonsulent - målgruppen yngre

Vi är ett stöd för dig som är anhörig till en yngre person (under 65 år) med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kontaktperson: Eini Ruottinen, telefon: 718 78 89, e-post: eini.ruottinen@nacka.se

Anhörigkonsulent erbjuder:

 • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Detta kan ske genom besök i stadshuset, hembesök eller vid telefonsamtal. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
 • Anhörigträffar med inriktning neuropsykiatri och psykisk ohälsa
 • Föreläsningar med olika teman

Anhörigkonsulent - målgruppen äldre

Vi är ett stöd för dig som är anhörig till en äldre person över 65 år.

Kontaktperson: Ove Lindroth, telefon: 718 89 08, e-post: ove.lindroth@nacka.se

Anhörigkonsulenten erbjuder

 • Individuella, rådgivande stödsamtal. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon.
 • Stöd- och samtalsgrupper för anhörigvårdare, som träffas var tredje vecka.
 • Anhörigcafé en gång i månaden.
 • Årliga vår- och höstaktiviteter för anhörigvårdare och deras närstående.
 • Informationsdag för anhörigvårdare och allmänhet
 • Informationsinsatser till medborgare och samverkanspartners
 • Uppsökande verksamhet i Nacka

Demenssjuksköterska

Vi är ett stöd för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom och för din närstående

Kontaktuppgifter: Ann-Katrin Finneman, telefon: 08-718 80 01, e-post: ann-katrin.finneman@nacka.se

Demenssjuksköterskan erbjuder:

 • Råd och stöd till anhöriga och deras närstående. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon.
 • Stöd- och samtalsgrupp som träffas en gång per månad
 • Anhörigutbildning varje termin tillsammans med Nacka minnesmottagningen. Anhörigutbildningen innefattar information om demenssjukdomar, utredning och behandling, hjälpmedel, juridik, bemötande, förhållningssätt och anhörigvårdarens roll.
 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Föreläsningar om demenssjukdomar

Demenssjuksköterskan samverkar med föreningar, ideella organisationer, församlingar och nätverk inom landsting och kommun.

Demenssjuksköterskan har nära samverkan med Minnesmottagningen på Capio Geriatrik Nacka.

Hon har kontakt med både anhöriga och med personer med demenssjukdom.

Hon gör hembesök både enskilt och vid behov med biståndshandläggare.

Övrigt stöd för anhöriga

Det finns stöd för dig som är anhörig till en person med missbruksproblem och beroende. Då kan du vända dig till Beroendemottagningen i Sickla, telefon 08-718 77 00.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.