Start / Förskola & Skola

Mötesplats för förskola och skola

Välkommen till mötesplatsen för alla inom förskola och skola. Här får du inspiration för att utveckla förskolan och skolan till att bli bästa möjliga förskola och skola för varje barn och elev varje dag.
 

Nya delegationsregler - berör endast kommunala anordnare

2015-03-25 Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden fick nya reglementen i november 2014. Som en följd av detta har delegationsordningen för utbildningsnämnden gjorts om. Den nya delegationsordningen innebär att nämnden delegerar direkt till delegat.Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor för förskola och pedagogisk omsorg

2015-03-25 Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente med generella auktorisationsvillkor. Utbildningsnämnden har därefter beslutat om specifika auktorisationsvillkor vilka ersätter de tidigare tillämpningsanvisningarna för förskola och pedagogisk omsorg.Läs mer
 
MODERSMÅLSPENG
NYHETSBREV
AKTIVITETSKALENDER
LATHUND NACKA24
NYANLÄNDA ELEVER
FJÄDERN 2015
Självservice
Kontakta oss

Utbildningsenheten

FÖRSLAGSLÅDA
Har du frågor och synpunkter om anordnarwebben?
Lämna dem här

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster