Start / Förskola & Skola

Mötesplats för förskola och skola

Välkommen till mötesplatsen för alla inom förskola och skola. Här får du inspiration för att utveckla förskolan och skolan till att bli bästa möjliga förskola och skola för varje barn och elev varje dag.
 

Höjd skolpeng och satsning på läsande och giftfria leksaker

2015-11-24 Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål och Budget för 2016-2018. Förutom beslut om checkbeloppens storlek 2016 har kommunfullmäktige fastställt väsentliga områden för utbildningen samt pekat ut några fokusområden som man vill lägga extra vikt vid.Läs mer

Rör dig - lär dig! Fortbildning i fyra pass.

2015-11-11 Naturskolan och Maria Ståhl, motorikpedagog, bjuder in till fyra tillfällen om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. En fortbildning för personal på förskola och skola under mars-april 2016.Läs mer
 
SOMMARBREV
NYHETSBREV
AKTIVITETSKALENDER
LATHUND NACKA24
NYANLÄNDA ELEVER
MODERSMÅLSPENG
Självservice
Kontakta oss

Utbildningsenheten

FÖRSLAGSLÅDA
Har du frågor och synpunkter om anordnarwebben?
Lämna dem här

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster