Start / Förskola & Skola

Mötesplats för förskola och skola

Välkommen till mötesplatsen för alla inom förskola och skola. Här får du inspiration för att utveckla förskolan och skolan till att bli bästa möjliga förskola och skola för varje barn och elev varje dag.
 

Information om nya regler och mottagning av nyanlända elever

2015-12-15 Från årsskiftet 2015-2016 ändras skollagen och nya regler gäller kring utbildningen av nyanlända elever. Här får du mer information om ändringarna och vad de innebär.Läs mer

Statistik över nyanlända november 2015

2015-12-15 Utbildningsenheten rapporterar vid varje nämndsammanträde antalet nyanlända elever i grundskola och gymnasieskola. Här redovisar uppgifterna från november 2015.Läs mer
 
Ekonomi
NYHETSBREV
AKTIVITETSKALENDER
LATHUND NACKA24
NYANLÄNDA ELEVER
MODERSMÅLSPENG
Självservice
Kontakta oss

Utbildningsenheten

FÖRSLAGSLÅDA
Har du frågor och synpunkter om anordnarwebben?
Lämna dem här

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster