Vinnare av Kvalitetspriset Fjädern 2015

Nu har Nackas forsknings- och utvecklingsgrupp beslutat om vilka som belönas med 2015 års kvalitetspris Fjädern. 10 pristagare har vaskats fram i hård konkurrens. Här kan du läsa mer om pristagarna.

Utvecklingsarbetena nedan har tilldelats kvalitetspriset Fjädern 2015 med en prispeng på 30 000 kronor, som kan användas av respektive pristagare i överenskommelse med förskolans eller skolans chef/rektor.

Prisutdelning skedde på utbildningsenhetens Kvalitetsdag den 5 februari 2016.

Vinnare av kvalitetspriset Fjädern 2015Vid varje arbete finns en länk till en kort film som ger dig en sammanfattning av arbetet. Det finns även länk till den prisbelönade artikeln i PDF-format.

 

Internet i ljus och mörker - ett projekt i svenska om ungdomars vardag och integritet på internet
Karin Chalias och Else-Marie Lagerlöf, Saltsjöbadens Samskola

Länk till film på YouTube 

 

 

Läs hela artikeln

 

 

 
Lärande Lärare - kollegialt kunskapande om läskompetens
Pia Kangas, Anna Siegård, Lisa Ljungh-Strömberg och Anders Ekbäck,
Rytmus Nacka

Länk till film på YouTube

 

 

Läs hela artikeln

 

 

 
Nacka Nairobi - Om att dokumentera ett internationellt utbytesprojekt
Magnus Rosshagen, Mediagymnasiet

Länk till film på YouTube

 

Läs hela artikeln 

 

 
Titta! Jag kan balansera! Naturvetenskapligt utforskande ur ett transdisciplinärt perspektiv
Ann-Sophie Petersen, Kristallens förskola

Länk till film på YouTube

 

 

Läs hela artikeln 

 

 

 
Elever skriver på Wikipedia. Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt
Gunnel Thydell, Nacka gymnasium

Länk till film på YouTube

 

Läs hela artikeln 

 

 
Kamrathandledning - ett pedagogiskt verktyg för att förbättra elevers kunskapsutveckling
Mia Hasselblad och Camilla Björkman, Myrsjöskolan

Länk till film på YouTube

 

 

Läs hela artikeln 

 

 

 
Meningsskapande lärmiljö. Pedagogiska ställningstaganden för ett meningsskapande lärande
Annika Kolterjahn Wägner, Pilens förskola

Länk till film på YouTube

 

Läs hela artikeln 

 

 
Drömmen om Amerika - ett arbete om den stora emigrationen från Sverige till Nordamerika tolkat genom autentiska amerikabrev
My Ekander och Cajsa Hansen, Myrsjöskolan

Länk till film på YouTube

 


 

Läs hela artikeln 

 

 

 
Mot rymden via cyberspace. Ett ämnesövergripande projekt i fysik och svenska
Annelie Adolfsson och Lisa Petterson, Saltsjöbadens Samskola

Länk till film på YouTube

 

 

Läs hela artikeln 

 

 

 
Framtidens digitala musikundervisning med hjälp av en mixer. Ett projekt för att förbättra musikundervisningen och ljudmiljön.
Ulrica Roald, Saltsjöbadens Samskola

Länk till film på YouTube

 

Läs hela artikeln

 


Ansökningstiden utlystes i februari 2015 och pågick till den 13 april. Ansökningarna har bedömts i Nackas forsknings- och utvecklingsgrupp.
Gruppen har bedömt ansökningarna efter följande fem kriterier:

  1. Projektet ska vara innovativt och ett exempel på pedagogisk verksamhet utöver det vanliga. 
  2. Projektet ska vara användbart och inspirerande för andra pedagoger.
  3. Projektet ska ha lett fram till dokumenterbara resultat.
  4. Ansökan ska beskriva projektets idé, genomförande och resultat.
  5. Ansökan ska beskriva hur projektet har bidragit till att öka barnens och elevernas lärande.

Gruppen har bestått av Björn Söderkvist, Eva Wåhlin-Börjesson, Werner Gerholm, Susanne Arvidsson Stridsman och Per Gunnar Rosengren.

Publicerad: 2015-05-07
Uppdaterad: 2016-02-29
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster