Start / Övrigt föreningsstöd / Utmärkt förening

Utmärkt förening

Nacka kommun och SISU idrottsutbildarna samarbetar kring satsningen Utmärkt förening i Nacka. Satsningen ska stödja föreningar i deras arbete med föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete.
Med den här satsningen vill kommunen ge de föreningar som deltar ett stöd för att utveckla föreningen för att få en än högre kvalitet på föreningarnas verksamhet för barn och ungdomar.

Vill er förening också bli en Utmärkt förening i Nacka?

Hämta foldern om Utmärkt förening här

Utmärkt förening i Nacka är en metod för att kvalitetssäkra föreningens verksamhet och utveckla föreningens arbete med värdegrundsfrågor. När föreningen arbetat med metoden under ett till två år finns det möjlighet att få utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka av kommunen.  Medan föreningen arbetar med metoden har föreningen möjlighet att få stöd av en processledare som kan hjälpa till att strukturera och genomföra olika aktiviteter i föreningen.
Utmärkt förening i Nacka är ett samarbete mellan Nacka kommun och SISU - idrottsutbildarna.

Med en satsning på utbildningshelger, en verktygslåda på webben fylld med tips på aktiviteter och metoder, stöd av processledare, med föreningens eget arbete och utdelning av utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka vill kommunen och SISU – idrottsutbildarna stödja kommunens föreningar att utveckla verksamheten.

Utmärkt förening ska stödja vara  ett verktyg för att hitta lösningar på vardagsproblem och skapa nya och flera möjligheter för barn och ungdomar på deras fritid. Med detta verksamhetsstöd ska ni få inspiration, ny kunskap, nya insikter och nya kontaktnät.

Vem får vara med?

Utmärkt förening vänder sig till alla former av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Idrottsföreningar, kulturföreningar, idéburna föreningar och ungdomsföreningar av alla de slag.

Detta är en möjlighet att utveckla föreningen utan att det kostar er något mer än er egen tid!

Utmärkt förening vänder sig till styrelsen, ledare, tränare och föreningskonsulenter.

Hur länge är man en Utmärkt förening i Nacka?

Utmärkelsen gäller för ett år i taget och måste alltså förnyas årligen. Detta innebär inte att föreningen måste göra om allt arbete på nytt efter ett år. Däremot måste föreningen årligen delta på en uppföljning med kommunen och SISU, där kriterierna för utmärkelsen gås igenom.  I denna uppföljning tittar man på vad som fortfarande är aktuellt och vad föreningen kan behöva arbeta vidare med.

Utmärkt förening i Nacka består av sex områden.  Till varje block anordnas ett utbildningsseminarium per halvår där alla föreningar som vill kan få ny kunskap och inspiration till hur man kan arbeta vidare med frågan i den egna föreningen.

I föreningens egen handlingsplan väljer föreningen vilket eller vilka områden som det är särskilt angeläget att fokusera på, utifrån föreningens egna behov. Hur mycket föreningen vill göra inom varje område avgör alltså föreningen själv.

Publicerad av: fritid@nacka.se
Publicerad: 2009-11-03
Uppdaterad: 2015-12-09
Kontakta oss
 

Vill ni vara med i satsningen Utmärkt förening?

E-post
anna.kristiansson@nacka.se

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster