Välkommen till Skuru förskola och skola!
Vi arbetar för att alla barn ska bli trygga, sociala och utrustade med de kunskaper som morgondagens samhälle kräver.
Trygghet, trivsel och individuell kunskapsutveckling är en röd tråd genom hela skoltiden. För att kvalitetssäkra undervisningen har vi handlingsplaner inom läsutveckling, matematik och specialundervisning från förskolan till skolår 9.

 

Kommunbeslut om PRAO i åk 8

2015-09-07 PRAO kan inte längre erbjudas! Praktisk arbetslivsorientering (Prao) kan inte längre erbjudas inom de kommunala skolorna i NackaVid prao för elever inom grundskolan gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Läs mer

Skolstart, höstterminen 2015

2015-08-11 Information om skolstart måndag den 17 augusti: Läs mer
 
Kontakt
SchoolSoft
Blanketter
Sök till Skuru
Vårt kvalitetsarbete
Profiler
 
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Skuru Skolväg 2 | Telefon: 08-718 98 00
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Webbansvarig: Lena Gustavsson