Välkommen till Skuru förskola och skola!
Vi arbetar för att alla barn ska bli trygga, sociala och utrustade med de kunskaper som morgondagens samhälle kräver.
Trygghet, trivsel och individuell kunskapsutveckling är en röd tråd genom hela skoltiden. För att kvalitetssäkra undervisningen har vi handlingsplaner inom läsutveckling, matematik och specialundervisning från förskolan till skolår 9.

 

Grattis till våra nyutnämnda förstelärare!

2014-09-01 Läs mer

Föräldramöte 8 september åk F-3

2014-08-25 Föräldramöte för år F-3 Vi ses måndag 8 /9 i aulan kl 18 för lite information från skolledningen. Därefter fortsätter vi i respektive klassrum. Välkomna! Pedagogerna på lågstadiet Läs mer
 
Kontakt
SchoolSoft
Blanketter
Sök till Skuru
Vårt kvalitetsarbete
Profiler
 
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Skuru Skolväg 2 | Telefon: 08-718 98 00
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Webbansvarig: Lena Gustavsson