Välkommen till Skuru förskola och skola!
Vi arbetar för att alla barn ska bli trygga, sociala och utrustade med de kunskaper som morgondagens samhälle kräver.
Trygghet, trivsel och individuell kunskapsutveckling är en röd tråd genom hela skoltiden. För att kvalitetssäkra undervisningen har vi handlingsplaner inom läsutveckling, matematik och specialundervisning från förskolan till skolår 9.

 

Råd och stöd med anledning av trafikolycka fredagen 26 september

2014-09-30 Nacka kommun med flera erbjuder råd och stöd med anledning av den tragiska trafikolycka som inträffade strax utanför Karlstad fredagen den 26 september.Läs mer

Bedömning och Betyg

2014-09-03 Vad innebär vår betygsskala F-A? Hur arbetar lärarna med bedömning?Läs mer
 
Kontakt
SchoolSoft
Blanketter
Sök till Skuru
Vårt kvalitetsarbete
Profiler
 
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Skuru Skolväg 2 | Telefon: 08-718 98 00
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Webbansvarig: Lena Gustavsson