Välkommen till Skuru förskola och skola!
Vi arbetar för att alla barn ska bli trygga, sociala och utrustade med de kunskaper som morgondagens samhälle kräver.
Trygghet, trivsel och individuell kunskapsutveckling är en röd tråd genom hela skoltiden. För att kvalitetssäkra undervisningen har vi handlingsplaner inom läsutveckling, matematik och specialundervisning från förskolan till skolår 9.

 

Ungdomsmässan Nacktiv på sportlovet!

2015-02-06 Nacka kommun arrangerar Ungdomsmässan Nacktiv på sportlovet! Läs mer

Skolval till höstterminen 2015 och Skurus nya profiler

2014-12-09 Skolvalsperiod för vårdnadshavare är mellan den 1 december 2014 - 2 februari 2015. Skolans antagningperiod är mellan 3 februari-1 mars Läs mer
 
Kontakt
SchoolSoft
Blanketter
Sök till Skuru
Vårt kvalitetsarbete
Profiler
 
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Skuru Skolväg 2 | Telefon: 08-718 98 00
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Webbansvarig: Lena Gustavsson