Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Vill du delta i Nackas utvecklingsakademi 2017?

Vill du utveckla dig själv och din verksamhet tillsammans med andra? Då bjuder vi in dig att söka en av platserna i utvecklingsakademin. Utvecklingsakademin är en satsning där kompetensutveckling och verksamhetsutveckling går hand i hand. Läs mer

Ska du besöka Skolforum 2016?

Då är du hjärtligt välkommen att lyssna på Nackas seminarium "Alla skolor ska vara bra skolor - men hur då? Erfarenheter från Nacka." Läs mer

Tydligare placeringsprocess i förskolan

Utbildningsenheten har hittat två områden där rutinförändringar kan göra det lättare och tydligare för vårdnadshavare när de ska välja vilket datum deras barn ska börja i förskola eller i pedagogisk omsorg samt för anordnare hur de administrerar kön till sina enheter i systemet Nacka24. Detta ökar rättssäkerheten då alla gör lika. Läs mer

Ny rutin för de kommunala grundskolorna vid nästa skolval

I december och januari är det dags att välja skola till hösten 2017. Vid den kommande skolvalsperioden kommer en ny rutin för placering av elever i de kommunala skolorna att prövas. Den nya rutinen ska bidra till att fler än tidigare får plats i den skola de valt i första hand. Samtidigt ger rutinen en större tydlighet vid antagningen vilket många föräldrar efterlyst vid uppföljningen av tidigare skolval. Läs mer

Utbildningsnämndens förslag till Mål och Budget

Som ett led i Mål- och Budgetprocessen har utbildningsnämnden lämnat sina förslag till mål och fokusområden baserade på Nackas nya övergripande mål. Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget i november. Läs mer

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.