Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Lilla Nacka först ut i utmaningen Kunskap till 100 000

Förskolan och skolan Lilla Nacka är först ut bland förskolor och skolor i Nacka att klara utmaningen Kunskap till 100 000. All personal på Lilla Nacka har klarat Gapminders certifiering och kommer nu kunna sprida sin faktabaserade världsbild till barn och elever och därmed bidra till att ge dem en källkritisk syn på världen. Läs mer

Nacka gymnasium deltar i Svenska Akademiens utvecklingsprojekt

Nacka gymnasium har tackat ja till att delta i utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Svenska Akademien är en av initiativtagarna till projektet som syftar till att genom intensivutbildning i svenska främja nyanlända elevers integrering och möjligheter inom utbildning och yrkesliv. Läs mer

Ny lag om stärkt meddelarskydd

Den 1 juli 2017 införs en ny lag om stärkt meddelarskydd. Den nya lagen innebär i huvudsak att anställda i enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier. Läs mer

Drygt åtta av tio gymnasielärare i Nacka är legitimerade

Skolverkets senaste statistik visar att i Nacka är 75 % av lärarna i grundskolan och 85 % av lärarna i gymnasieskolan är legitimerade. Andelen utbildade och legitimerade lärare är högre på de kommunala skolorna än på de fristående. Huvudmän med låg andel behöriga lärare kommer att följas upp. Läs mer

Nulägesbeskrivning av nyanlända elevers utbildning i Nackas gymnasieskolor

Utbildningsenheten har under vårterminen träffat de gymnasieskolor i Nacka som har nyanlända elever för att kunna göra en nulägesbeskrivning av de nyanlända elevernas utbildning. Kartläggningen har visat på såväl likheter som olikheter när det gäller hur skolorna arbetar, vad de ser för utmaningar och vilka framgångsfaktorerna med deras arbete är. Läs mer

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.