Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Välkommen till höstens basutbildning i neuropsykiatri

Utbildningen erbjuds till medarbetare och anordnare bland annat inom sociala omsorgsprocessen, Välfärd samhällsservice och Välfärd skola som arbetar mot målgruppen. Läs mer

11 000 nya platser behövs inom förskola och skola fram till 2030

En ny behovsprognos visar att Nacka fram till 2030 kommer att behöva ytterligare cirka 4 000 förskoleplatser, 5 000 platser i grundskolan och nästan 2 000 platser inom gymnasieskolan. De flesta platser behövs på västra Sicklaön och Älta där det byggs många nya bostäder. Men behovet ökar även i de andra kommundelarna, till exempel behövs det snarast ytterligare platser i årskurserna 7-9 i Boo. Läs mer

Antagningen till de kommunala grundskolorna centraliseras

Antagning till de kommunala skolorna har sedan länge skötts av varje skola och antagningen har beslutats av rektor för skolan. Utbildningsnämnden har nu beslutat att antagningen i fortsättningen kommer att göras centralt och beslut om antagning kommer att fattas av utbildningsdirektören Läs mer

Föräldrars och elevers syn på förskola och skola 2017

Årets kundenkät visar att föräldrar och elever i hög grad är nöjda med sin förskola och skola i Nacka. På många områden, särskilt inom förskolan, är resultaten mycket höga men i årets undersökning finns också en del oroande resultat som gäller grundskolan och gymnasieskolan. Läs mer

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg våren 2017

Under våren 2017 har utbildningsenheten gjort regelbunden tillsyn hos 11 fristående huvudmän och i sammanlagt 26 fristående förskolor. Vid vårens tillsyn framkom att alla verksamheter har god kvalitet. Tre förskolor fick anmärkningar gällande mindre brister i lek- och lärmiljön och fyra förskolor fick anmärkningar gällande mindre brister i det systematiska säkerhetsarbetet. Läs mer

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.