Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Kunskap till 100 000! Nackas skolor antar Gapminders utmaning

Nacka växer och snart är vi 100 000 invånare! En stor andel av Nackaborna är barn och unga och när vi passerar denna milstolpe vill utbildningsnämnden passa på att uppmärksamma hur viktigt det är att alla barn får en faktabaserad världsbild. Läs mer

Dags för vårens naturstädning

Varje vår och höst städas naturen i Nacka. Naturstädningen är ett sätt för skolklasser och ungdomsföreningar i Nacka kommun att tjäna extra pengar till sin kassa. Vårens anmälan startar den 14 mars. Läs mer

Statistik över nyanlända december 2016 - januari 2017

Utbildningsenheten rapporterar vid varje nämndsammanträde antalet nyanlända i grundskola och gymnasieskola. Elevantalet i grundskolan har ökat med ett par procentenheter mellan december och januari och minskat något i gymnasieskolan. Läs mer

Utbildningsnämnden har tagit fram ny utvärderingsplan för 2017

Utbildningsnämnden fattar varje år beslut om en utvärderingsplan. Planen för 2017 innehåller vissa ändringar jämfört med tidigare bland annat med anledning av de nya målen för utbildningsnämnden. Läs mer

Positivt årsbokslut för utbildningsnämnden 2016

Utbildningsnämndens årsbokslut visar på goda verksamhetsresultat och Nackas förskolor och skolor fortsätter ha en mycket hög kvalitet. Även det ekonomiska resultatet är positivt med ett överskott på 4,2 miljoner kronor. Läs mer

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.