Hoppa till innehåll

Kalender

Paneldebatt på Skolforum

En panel samtalar kring vad som krävs för att skolor ska kunna hålla hög kvalitet för alla elever. Kan aktiva skolval bidra? Samtalet inleds med inspel från Nackas kvalitetsarbete och erfarenheter av när alla väljer skola aktivt. Läs mer… om "Paneldebatt på Skolforum"

Helpdesk kring placeringsprocessen

Helpdesk kring placeringsprocessen

Utbildningsenheten erbjuder helpdesk för anordnare som önskar få stöd i placeringsprocessen inför förändringen den 1 december 2016. Läs mer… om "Helpdesk kring placeringsprocessen"

Helpdesk kring placeringsprocessen

Helpdesk kring placeringsprocessen

Utbildningsenheten erbjuder helpdesk för anordnare som önskar få stöd i placeringsprocessen inför förändringen den 1 december 2016. Läs mer… om "Helpdesk kring placeringsprocessen"

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Ska du besöka Skolforum 2016?

Då är du hjärtligt välkommen att lyssna på Nackas seminarium "Alla skolor ska vara bra skolor - men hur då? Erfarenheter från Nacka." Läs mer

Tydligare placeringsprocess i förskolan

Utbildningsenheten har hittat två områden där rutinförändringar kan göra det lättare och tydligare för vårdnadshavare när de ska välja vilket datum deras barn ska börja i förskola eller i pedagogisk omsorg samt för anordnare hur de administrerar kön till sina enheter i systemet Nacka24. Detta ökar rättssäkerheten då alla gör lika. Läs mer

Ny rutin för de kommunala grundskolorna vid nästa skolval

I december och januari är det dags att välja skola till hösten 2017. Vid den kommande skolvalsperioden kommer en ny rutin för placering av elever i de kommunala skolorna att prövas. Den nya rutinen ska bidra till att fler än tidigare får plats i den skola de valt i första hand. Samtidigt ger rutinen en större tydlighet vid antagningen vilket många föräldrar efterlyst vid uppföljningen av tidigare skolval. Läs mer

Utbildningsnämndens förslag till Mål och Budget

Som ett led i Mål- och Budgetprocessen har utbildningsnämnden lämnat sina förslag till mål och fokusområden baserade på Nackas nya övergripande mål. Kommunfullmäktige beslutar om Mål och Budget i november. Läs mer

Förslag om nya checknivåer och avgifter för förskola

I Mål och Budget för 2016-2018 beslutade kommunfullmäktige att ge utbildningsnämnden i uppdrag att se över checkarna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Syftet med översynen är att säkerställa att checkarna är optimalt utformade när det gäller ändamålsenlighet och effektivitet. Läs mer

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.