Hoppa till innehåll

Kalender

Välkommen på Kvalitetsdagen 2017!

Välkommen på Kvalitetsdagen 2017!

Temat för Kvalitetsdagen är kvalitet och statistik. Du har säkert hört citatet "Det finns tre sorters lögner: Lögner, förbannade lögner och statistik". Men varför utnyttjar vi inte statistikens möjligheter? Vad kan vi göra och hur ska vi tänka för att använda statistiken som ett starkt verktyg i vår kvalitetsutveckling? Läs mer… om "Välkommen på Kvalitetsdagen 2017!"

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Kurs om mer rörelse för bättre lärande

Naturskolan och Barn- och elevhälsan bjuder in till fyra tillfällen om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Anmälan senast 24 mars. Läs mer

Vill du delta i Nackas utvecklingsakademi 2017?

Vill du utveckla dig själv och din verksamhet tillsammans med andra? Då bjuder vi in dig att söka en av platserna i utvecklingsakademin - ansök senast 13 januari. Utvecklingsakademin är en satsning där kompetensutveckling och verksamhetsutveckling går hand i hand. Läs mer

Ändrade riktlinjer om uppföljning av närvaro samt skolplikt

Utbildningsnämnden har beslutat att göra vissa förtydliganden i rutinen för uppföljning av närvaro samt skolplikt. Syftet är att ytterligare effektivisera arbetet för att snabbt få tillbaka elever med problematisk frånvaro till skolan, så att de fullgör skolplikten och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända

Skollagen reglerar vilket ansvar kommuner har för barn och elever som inte är folkbokförda i Sverige och som vistas i en kommun. Regelverket är olika beroende av vilken anledning barnet och barnets vårdnadshavare vistas i landet och vilken skolform det gäller. Nu har utbildningsnämnden tagit fram riktlinjer som beskriver vilka regler som gäller för respektive skolform och hur förskoleval och skolval görs. Läs mer

Våga läsa om VÅGA VISA!

Utvärderingssamarbetet VÅGA VISA sammanfattas varje år med en årsrapport. I rapporten för läsåret 2015-2016 kan du läsa mer om hur observationer används i respektive kommuns utvecklingsarbete. Under läsåret har också ett arbete inletts för att utveckla observationsmetod så att observationer kan genomföras med tätare intervall och ge ännu bättre stöd för förskolor, skolor och kommuner. Läs mer

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.