Hoppa till innehåll

Nyheter för anordnare av förskola och skola

Inbjudan till utvecklingsakademin

Nackas utvecklingsakademi ger medarbetare och aktörer en möjlighet att med inspiration och nya verktyg och med stöd av varandra driva utvecklingsprojekt. Välkommen att ta den av deras utvecklingsprogram och lösningsförslag den 30 augusti. Läs mer

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg våren 2016

Utbildningsenheten genomför både regelbunden och riktad tillsyn på förskolor och hos anordnare av pedagogisk omsorg. Här redovisas de åtgärder som gjorts under våren 2016. Läs mer

Statistik nyanlända maj 2016

Jämfört med november 2015 har antalet nyanlända i grundskolan ökat med 49 procent fram till maj 2016. Läs mer

Resultatuppföljning varierar mellan skolorna

Utbildningsenheten har under våren 2016 genomfört resultatdialoger med de skolor i Nacka som har årskurserna 3 och 6. Vårens dialoger visar att det finns skillnader mellan skolorna när det gäller hur långt man kommit med en systematisk resultatuppföljning på olika nivåer. Läs mer

Ytterligare 9000 platser behövs fram till 2030

Nacka växer och i takt med att invånarna blir allt fler ökar även behovet av platser inom förskola och skola. Under perioden 2016-2030 kommer Nacka som helhet att behöva ytterligare omkring 9 000 platser i förskola och grundskola. Störst behov av nya platser är det i Boo och Älta. Läs mer

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.