Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyhetslista anordnare förskola skola

Välkommen till höstens basutbildning i neuropsykiatri

Utbildningen erbjuds till medarbetare och anordnare bland annat inom sociala omsorgsprocessen, Välfärd samhällsservice och Välfärd skola som arbetar mot målgruppen. Läs mer

11 000 nya platser behövs inom förskola och skola fram till 2030

En ny behovsprognos visar att Nacka fram till 2030 kommer att behöva ytterligare cirka 4 000 förskoleplatser, 5 000 platser i grundskolan och nästan 2 000 platser inom gymnasieskolan. De flesta platser behövs på västra Sicklaön och Älta där det byggs många nya bostäder. Men behovet ökar även i de andra kommundelarna, till exempel behövs det snarast ytterligare platser i årskurserna 7-9 i Boo. Läs mer

Antagningen till de kommunala grundskolorna centraliseras

Antagning till de kommunala skolorna har sedan länge skötts av varje skola och antagningen har beslutats av rektor för skolan. Utbildningsnämnden har nu beslutat att antagningen i fortsättningen kommer att göras centralt och beslut om antagning kommer att fattas av utbildningsdirektören Läs mer

Föräldrars och elevers syn på förskola och skola 2017

Årets kundenkät visar att föräldrar och elever i hög grad är nöjda med sin förskola och skola i Nacka. På många områden, särskilt inom förskolan, är resultaten mycket höga men i årets undersökning finns också en del oroande resultat som gäller grundskolan och gymnasieskolan. Läs mer

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg våren 2017

Under våren 2017 har utbildningsenheten gjort regelbunden tillsyn hos 11 fristående huvudmän och i sammanlagt 26 fristående förskolor. Vid vårens tillsyn framkom att alla verksamheter har god kvalitet. Tre förskolor fick anmärkningar gällande mindre brister i lek- och lärmiljön och fyra förskolor fick anmärkningar gällande mindre brister i det systematiska säkerhetsarbetet. Läs mer

Lilla Nacka först ut i utmaningen Kunskap till 100 000

Förskolan och skolan Lilla Nacka är först ut bland förskolor och skolor i Nacka att klara utmaningen Kunskap till 100 000. All personal på Lilla Nacka har klarat Gapminders certifiering och kommer nu kunna sprida sin faktabaserade världsbild till barn och elever och därmed bidra till att ge dem en källkritisk syn på världen. Läs mer

Nacka gymnasium deltar i Svenska Akademiens utvecklingsprojekt

Nacka gymnasium har tackat ja till att delta i utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Svenska Akademien är en av initiativtagarna till projektet som syftar till att genom intensivutbildning i svenska främja nyanlända elevers integrering och möjligheter inom utbildning och yrkesliv. Läs mer

Ny lag om stärkt meddelarskydd

Den 1 juli 2017 införs en ny lag om stärkt meddelarskydd. Den nya lagen innebär i huvudsak att anställda i enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier. Läs mer

Drygt åtta av tio gymnasielärare i Nacka är legitimerade

Skolverkets senaste statistik visar att i Nacka är 75 % av lärarna i grundskolan och 85 % av lärarna i gymnasieskolan är legitimerade. Andelen utbildade och legitimerade lärare är högre på de kommunala skolorna än på de fristående. Huvudmän med låg andel behöriga lärare kommer att följas upp. Läs mer

Nulägesbeskrivning av nyanlända elevers utbildning i Nackas gymnasieskolor

Utbildningsenheten har under vårterminen träffat de gymnasieskolor i Nacka som har nyanlända elever för att kunna göra en nulägesbeskrivning av de nyanlända elevernas utbildning. Kartläggningen har visat på såväl likheter som olikheter när det gäller hur skolorna arbetar, vad de ser för utmaningar och vilka framgångsfaktorerna med deras arbete är. Läs mer

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.