Foto: Eklidens skola

Fokus på trygghet och hänsyn

Eklidens skola arbetar aktivt för att öka elevernas inflytande över skolarbetets innehåll och form, och för att alla, elever och lärare, ska känna sig trygga och respekterade. Till skolans profiler hör Musik, Idrott, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, 

Språk & Kultur samt Särskola.

 
Skolan ligger på Järlahöjden, centralt i Nacka. I anslutning till skolan finns en härlig idrottsanläggning med simhall, ishall, fotbollsplaner och friidrottsarena. Nacka Aula ligger också nära och används ofta för egna kulturaktiviteter.

 

 

Öppet hus på Eklidens skola

2015-11-27 Välkommen på Öppet hus på Eklidens skola onsdag den 13 januari kl. 18.00-20.00. Läs mer

Informationskväll idrottsklasser

2015-10-12 Snart dags för informationskväll gällande Eklidens idrottsklasser.Läs mer
 
Musikklasser
Särskola
Idrottsklasser
NO-klasser
SAM-klasser
Språk- & Kultur
 
 
Kontakta oss
Eklidens skola

Griffelvägen 15
131 40 Nacka

Telefon
Exp: 08-718 97 50
Frånvaroanm:

Schoolsoft

08-718 97 68


Epost:ekliden@nacka.se

 

Klagomålsrutiner Nacka kommun

 

Nackas kommunala skolor

 

 
Politiskt ansvar
Mest eftersökt
 
 
Eklidens skola | Postadress: S-131 40 Nacka | Besöksadress: Griffelvägen 15 | Telefon: 08-718 97 50 (exp)