Foto: Eklidens skola

Fokus på trygghet och hänsyn

Eklidens skola arbetar aktivt för att öka elevernas inflytande över skolarbetets innehåll och form, och för att alla, elever och lärare, ska känna sig trygga och respekterade. Till skolans profiler hör Musik, Idrott, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, 

Språk & Kultur samt Särskola.

 
Skolan ligger på Järlahöjden, centralt i Nacka. I anslutning till skolan finns en härlig idrottsanläggning med simhall, ishall, fotbollsplaner och friidrottsarena. Nacka Aula ligger också nära och används ofta för egna kulturaktiviteter.

 

 

Information om Öppet hur 14/1-2015

2014-12-09 Öppet hus på Eklidens Skola 2015 Onsdagen den 14 januari kl 18:00-20:00.Läs mer

Skolval för höstterminen 2015 och Öppet Hus

2014-12-08 Skolvalet för höstterminen 2015 är nu öppet och vi på Ekliden bjuder in till Öppet Hus. Läs mer
 
Musikklasser
Särskola
Idrottsklasser
NO-klasser
SAM-klasser
Språk- & Kulturklasser
 
 
Kontakta oss
Eklidens skola

Griffelvägen 15
131 40 Nacka

Telefon
Exp: 08-718 97 50
Frånvaroanm:

Schoolsoft

08-718 97 68


Epost:ekliden@nacka.se

 

Nackas kommunala skolor

 

 
Politiskt ansvar
Mest eftersökt
 
 
Eklidens skola | Postadress: S-131 40 Nacka | Besöksadress: Griffelvägen 15 | Telefon: 08-718 97 50 (exp)