Foto: Eklidens skola

Fokus på trygghet och hänsyn

Eklidens skola arbetar aktivt för att öka elevernas inflytande över skolarbetets innehåll och form, och för att alla, elever och lärare, ska känna sig trygga och respekterade. Till skolans profiler hör Musik, Idrott, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, 

Språk & Kultur samt Särskola.

 
Skolan ligger på Järlahöjden, centralt i Nacka. I anslutning till skolan finns en härlig idrottsanläggning med simhall, ishall, fotbollsplaner och friidrottsarena. Nacka Aula ligger också nära och används ofta för egna kulturaktiviteter.

 

 

Föräldraföreläsningar våren 2016

2016-01-13 Här kommer en inbjudan till våren föräldraföreläsningar. Läs mer

Vårterminen startar 11/1!

2016-01-07 Vårterminen startar den 11/1 enligt vanligt schema.Läs mer
 
Musikklasser
Särskola
Idrottsklasser
NO-klasser
SAM-klasser
Språk- & Kultur
 
 
 
Eklidens skola | Postadress: S-131 40 Nacka | Besöksadress: Griffelvägen 15 | Telefon: 08-718 97 50 (exp)