Start / Igelboda skola

Igelboda skola

Igelboda är en F-6 skola med ett allmänt spår och ett Montessorispår F-3 samt två fritidshem.

Igelboda skola och förskola vågar utmana alla till maximal utveckling.

Barn, elever och personal har tillsammans skapat den gemensamma värdegrunden som är utgångspunkt för vår starka gemenskap och lärande miljö.     

Vi erbjuder i samarbete med Nacka musikskola stråkklassundervisning för år 1-3. 

Publicerad: 2013-01-23
Uppdaterad: 2015-12-04
Kontakta oss

Rektor/förskolechef
Maria Arnvaller
070-431 82 40
maria.arnvaller@nacka.se

Biträdande rektor
Ulla Wettring
070-431 82 41
ulla.wettring@nacka.se

Biträdande rektor
Inger Lison
070-431 76 04
inger.lison@nacka.se

 

 
 
Igelboda skola | Postadress: 133 32 Saltsjöbaden | Besöksadress: Vinterbrinksvägen 4 | Telefon: 08-718 82 50
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Webbansvarig: Per Nyberg