Start / Om Myrsjöskolan

Om Myrsjöskolan

Myrsjöskolan ligger fint i naturen i Saltsjö-Boo, en dryg mil från Stockholm. På skolan arbetar 140 personer med 1170 elever från förskoleklass till årskurs nio.

Vi har fyra förskoleklasser där barnen på eftermiddagarna går på fritids tillsammans med sina blivande klasskamrater från åk 1-3. Skolan har även klubbverksamhet för åk 4-6. 

Foto:Ryno QuantzI årskurs 7-9 är klasserna små, endast 18 elever i varje. Vi vill vara en skola där elever och personal trivs och känner sig trygga, en skola med fokus på elevernas kunskapsutveckling och kunskapsglädje. Eleverna ska uppleva att deras tid på skolan bidrar till en positiv personlighetsutveckling. Vi arbetar för stor delaktighet för såväl elever och föräldrar som för personal. Vår strävan är att lära eleverna ta ansvar för sitt eget lärande och att vilja lära mer.

Vi har ipad och Macbook som ett redskap i undervisningen, alla elever i åk 4-9 har sin egen enhet. I F-3 har vid god tillgång till iPad för eleverna.  

Läs mer om förskoleklass

Läs mer om fritids

Läs mer om 7-9

 

Publicerad: 2011-11-11
Uppdaterad: 2015-12-03
 
Myrsjöskolan | Postadress: 132 31 Saltsjö-Boo | Besöksadress: Mensättravägen 42 | Telefon: 08-718 85 62, 08-718 85 50 | Fax: 08-718 85 46
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Webbansvarig: Webbansvarig