Start / Daglig verksamhet / EKO Kultur

EKO Kultur

EKO Kultur vänder sig till personer med måttlig till lindrig utvecklingstörning. Verksamheten erbjuder en rad olika aktiviteter såsom musik, bild och form, köksverksamhet samt utevistelse.
 
Mer om EKO dv
Kontakta oss

EKO Kultur daglig verksamhet
Svarvarvägen 1
132 38 Saltsjö-Boo
Tfn: 08-718 87 37

 

Enhetschef
Lena Öqvist
Tfn: 08-718 99 64
Mobil: 070-431 99 64
e-post:
lena.oqvist@nacka.se

 

Utvecklingsledare
Soile Kurkaa
Tfn: 08-718 77 10
Mobil: 070-431 7710
E-post:
soile.kurkaa@nacka.se

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Peter Rohdin