Start / Länkar

Länkar

 • www.sommarsol.se Sommarsol är en anläggning som tillgodoser behov av rehabilitering och rekreation.

 • www.minsektor.se Min Sektor erbjuder information och nyheter till personer som arbetar inom äldreomsorgen och verksamheter för människor med funktionsnedsättning i hela Sverige.
 • www.habilitering.nu Målet för Habilitering och Hälsas verksamhet är att underlätta tillvaron för personer med funktionshinder och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.

 • www.fub.se FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

 • www.jag.se Ideell organisation som arbetar för personer med funktionsnedsättning.

 • Föräldrakraft Nättidsskrift om barn och unga i behov av särskilt stöd, som bevakar nyheter om personlig assistans.

 • Kommunal Den fackliga organisationen kommunal företräder ca 2/3 av alla personliga assistenter.

 • Flexénita Susanne Barkvik startade företaget Flexénita för att få möjlighet att arbeta vidare och utveckla idéer kring området Teknik och Funktionshinder.

 • Smarta produkter är en sida för äldre personer och alla som behöver lite extra hjälp i livet.

 • Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation för synskadade. De arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. De bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt.

 • Tillgänglighetsdatabasen (TD) ger information om den fysiska tillgängligheten i butiker och restauranger, inom offentlig service samt i friluftsområden och på olika besöksmål.

 • Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På hemsidan får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet.

 • SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

 • Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

 • Kunskapsguiden – en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll.

 • Fritidsnätet - är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län

 • Assistanskoll informerar om anordnare i stockholms län.

 • Arbetsmiljöverket. Testa interaktiva utbildningar.

 • Ungochasperger - är en webbplats för unga med Aspergers syndrom. Webbplatsen ger information om vad asperger innebär och hur man kan få stöd. Den riktar sig till ungdomar mellan 16-25 år.

 

Publicerad: 2010-10-06
Uppdaterad: 2015-03-18
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Peter Rohdin