Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Badvattenprovtagning

Vid de flesta kommunala badplatser provtas vattnet en gång per månad. Erstaviksbadet, Källtorpssjöns norra badplats och Sickla strand är så kallade EU-bad, där prover tas oftare.

Aktuella badvattenprover

Provresultat skickas till Smittskyddsinstitutet och vidarebefordras sedan till EU. Smittskyddsinstitutet arbetar på updrag av Havs- och vattenmyndigheten. Alla provresultat från Nacka kommun redovisas på "Badplatsen", en webbplats med information från hela landet.

Vid provtagningstillfället mäts temperaturen och siktdjupet, och man ser efter om det finns alger eller främmande ämnen i vattnet. Dessutom analyseras förekomsten av några typer av bakterier. Vattenprovet tas minst två meter ut från strandkanten, på 20 – 30 centimeters djup. Vattnet är där mer omblandat än alldeles vid stranden. Bakterier från människor och djur har därför spridit sig bättre.

Otjänligt badvattenprov – varför?

Vid de flesta provtagningstillfällena har badvattnet i Nackas sjöar och strandbad bra kvalitet. Ibland kan det få en anmärkning och ytterst sällan anses det vara otjänligt att bada i.

Ett otjänligt prov kan ha flera orsaker. I områden där hushåll har enskilda avlopp med utlopp i sjöar eller havsvikar kan bakteriehalterna bli höga. Vid vissa sjöar finns kommunala bräddavlopp, som man vid kraftiga regn tvingas utnyttja för att leda bort spillvatten. Vid kraftiga regn kan även bakterier i jorden spolas ut i vattnet. Ytterligare en orsak till höga bakteriehalter kan vara att det finns mycket sjöfåglar vid badplatsen.

Tre slags bakterier mäts

Två typer av bakterier mäts vid badvattenprovtagningarna eftersom dessa är bra indikatorer på vattnets totala kvalitet. Om det finns höga halter av de bakterier som provtas finns det troligen även andra bakterier i vattnet. E. Coli och intenstinala enterokocker finns naturligt i människor och djurs tarmar och kan vid höga halter göra människor sjuka. Barn och människor med nedsatt immunförsvar är särskilt känsliga.

Om vattnet visar sig vara otjänligt eller tjänligt med anmärkning tas ett nytt prov och ifall också det är otjänligt görs en utredning om vad som kan ha orsakat de dåliga värdena. Dessutom tas ett ytterligare prov. Efter flera otjänliga prov i följd stängs badplatsen, och öppnas först då prov visar att vattnet är tjänsligt. Det händer ytterst sällan att Nackas badplatser stängs.

Eftersom varje provtagningstillfälle är unikt kan en badplats som visat sig ha otjänlig badvatten en dag vara tjänlig dagen efter. Orsaken kan vara att de föroreningar som funnits drivit iväg. Att vattenkvaliteten plötsligt blir sämre trots att ett godkänt prov nyligen tagits kan också inträffa, exempelvis vid kraftiga regn.

Enstaka anmärkningar är ingen hälsorisk

Ett badvatten som fått en anmärkning är inte farligt att bada i, men ansvariga i kommunen blir uppmärksammade på att det kan finnas något som förorenar badplatsen och kan behöva utredas närmare. Men ofta beror en enstaka anmärkning på tillfälligheter, som att det varit kraftiga regn vid provtagningstillfället eller att det var ovanligt många badande den dagen. Även sjöfåglar eller andra djur kan ha bidragit till de förhöjda bakteriehalterna.

Algblomning kan ge besvär

Algblomning förekommer under sommaren i svenska vatten. I Östersjön och i sötvatten är det oftast blågrönalger (cyanobakterier) som blommar. Dessa kan ge klåda, magbesvär, hösnuva, kräkning, feber, led- och muskelvärk, huvudvärk och ögonproblem. Man bör inte låta barn, hundar eller personer med allergier bada i vatten med sådan blomning. En del alger producerar nämligen ett gift som inte är bra att få på huden eller att svälja.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.