Start / Nyheter

Nacka kommun välkomnar 70 elever och lärare från Asien

Mellan den 25 januari och 1 februari kommer elever, lärare och professorer från Asien till Nacka. Många av länderna som representeras är de som har högst resultat i den omdiskuterade PISA-undersökningen.

En av anledningarna att de valt att komma till Nacka är för att de vill lära sig av de goda resultaten! Från flera av länderna har man uttryckt behov av att se på pedagogik som leder till självständiga, kreativa ungdomar. Man är också intresserade av hur man når så goda resultat i relation till studietid. Under veckan genomförs en workshop för att titta på och diskutera hur eleverna ska nå sin maximala potential och vilka kunskaper som är viktigast för framtidens studenter. Ett möte för att lära av varandra.

 

INTERNATIONELLT TOPPMÖTE FÖR STUDENTER

På Nacka Gymnasium samlas ett 50-tal begåvade naturvetare från några av Asiens mest framgångsrika skolor i Nacka. Tillsammans med skolungdomar från Nacka ska de ta sig an utmaningarna runt världshavens framtid under rubriken ”The Sea – to be, or not to be”.
Elever, lärare och professorer kommer från Brunei, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam.
På Nacka Gymnasium kommer seminarier, workshops och grupparbeten avlösa varandra tillsammans med en hel del studiebesök och sociala arrangemang under en intensiv vintervecka.

 

SPÄNNANDE WORKSHOP MED LEDANDE PEDAGOGER

Torsdagen den 30 januari 2014 samlas lärare från alla de deltagande länder till en stor workshop där man tillsammans identifierar och diskuterar framgångsfaktorer i utbildningen av unga – att lyckas med faktakunskaperna och att lyckas med kreativiteten. Vad kan man lära sig av varandra? Hur frigör man bäst den individuella potentialen hos varje elev? Och varför lyckas en del länder bättre än andra, ibland trots bristande resurser?
Till workshopens paneldiskussion kommer bland andra:
Prof. Sang Chun Lee, president of ASEAN+3 Center for the Gifted in Science,
Teo Härén,
författare och talare med passion för inspiration och kreativitet.

EN VECKA I OMVÄRLDENS FOKUS
Nackas kommunala skolor är de enda utomasiatiska deltagarna och har sedan länge ett givande utbyte med framgångsrika skolor i Korea. Varje år samlar ASEAN+3 sina mest begåvade unga och deras lärare i ett stort sommarläger, men i år har de särskilt bett om att få vara i Nacka. De ser det som en unik möjlighet för dem att lära sig av den svenska skolan och Nackas kommunala skolor får chansen att lära av dem.

Publicerad av: Robin von Euler
Publicerad: 2014-01-24
Aktuell t.o.m:
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster