Start / Sök
Avancerad sökTyp av dokument
Dokument som ändrats
Exakta ord
13 träffarbebodde inom Protokoll och handlingar
Sortera träffar efter: Relevans · Datum
1. [Word] Plats och tid
Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Områdesnämnden Boo - 5 juni 2002 ... bebos permanent. Ingen av fastigheterna är klassificerad som permanentbostad i gällande områdesbestämmel-ser. - Området ingår i "Planeringsstrategi för utvecklingsområden ...
Word
Relevans: 30 /30 · 2002-06-17 · 194 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
2. [Word] Protokoll
Sammanträdesprotokoll - 1 - Områdesnämnden Boo - 13 oktober 2004 ... bebos permanent, vilket dock inte är skäl för omklassificering. - Sökande har som argument i sin skrivelse åberopat tre fall av omklassificeringar som skett i området, omfattande ...
Word
Relevans: 29 /30 · 2004-11-09 · 134 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
3. [Word] Gatukostnadspolicy
Tjänsteskrivelse 2006-03-02, reviderad 2006-03-28 Dnr ... bebor fastigheten kontinuerligt från tidpunkten för start-PM. En fastighet kan uthyras eller överlåtas under planprocessens gång och regeln är avsedd att skydda fastighetsägare från att ...
Word
Relevans: 28 /30 · 2007-01-02 · 237 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
4. [PDF] Vikingshill kulturhistoria
1 Kulturvärden i "område C", Vikingshill, SaltsjöBoo - En miljö av riksintresse ... beboddes något senare av hovintendent A F Nyström. Huset är i grunden en ganska - konventionell schweizervilla med rektangulär grundplan, men den rikt utsirade ...
PDF
Relevans: 26 /30 · 2011-03-31 · 2 MB · Underkategori: Bo & Bygga, Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
5. [Word] Slutrapport SENIORLIVING 2000
SENIOR LIVING 2000 - att leva och bo som pensionär på 2000-TALET ... bebos av olika minoritetsgrupper såsom latinamerikaner, afroamerikaner, kineser och somalier. De "vita" utgör numera bara 40% av hyresgästerna. - Millers River är ett äldreboende ...
Word
Relevans: 23 /30 · 2003-06-24 · 235 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
6. [Word] Kommunstyrelsens protokoll 2005-10-31
Sammanträdesprotokoll - 1 (56) - Kommunstyrelsen - 31 oktober 2005 - Plats och tid - Erstaviksrummet kl ... område. - Planarbetet har bedrivits inom Planenheten i samarbete med övriga berörda enheter och verksamheter och i samråd med fastighetsägarna ...
Word
Relevans: 6 /30 · 2006-09-06 · 403 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
7. [Word] Kommunfullmäktige protokoll
Nacka kommun - Sammanträdesprotokoll - 2 (56) - Kommunfullmäktige - 11 december 2006 - Vid Nacka ... område gällande bärighet och trafiksäkerhet. Boovägen kräver åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. I övrigt skall vägarna karaktäriseras ...
Word
Relevans: 6 /30 · 2008-02-13 · 500 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
8. [PDF] Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen, beslutshandling
NACKA KOMMUN - Mark- och exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2010/127 258 Projektnr 9402 1 (16) - G A T U K ... fritidshus 0,7 Befintlig fastighet bebyggd med fritidshus 0,8 Befintlig fastighet, obebyggd 1,0 Ny tomt, tillkommande avstyckning ...
PDF
Relevans: 6 /30 · 2014-02-04 · 159 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
9. [Word] Protokoll
Sammanträdesprotokoll - 1 - Miljö- och stadsbyggnadsnämnden - 30 mars ... område. - Planområdet är beläget i södra Boo och omfattar ca 120 fastigheter. Området begränsas av Lännerstasundet och Baggensstäket i söder samt naturområdet i anslutning ...
Word
Relevans: 6 /30 · 2011-04-12 · 365 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
10. [Word] Protokoll
Sammanträdesprotokoll - 1 - Tekniska nämnden - 14 december 2010 ... område gällande bärighet och trafiksäkerhet. Boovägen kräver åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. I övrigt skall vägarna karaktäriseras av en småskalighet och ...
Word
Relevans: 6 /30 · 2010-12-21 · 245 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
Det finns flera resultatsidor: 1 2 Nästa »
Sökteknologi levererad av Euroling SiteSeeker
Hela webbplatsen 239 träffar
Kultur 3 träffar
Bo & Bygga 215 träffar
Fritid & Natur 5 träffar
Övriga 2 träffar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster