Start / Sök
Avancerad sökTyp av dokument
Dokument som ändrats
Exakta ord
173 träffarbebodde inom Protokoll och handlingar
Sortera träffar efter: Relevans · Datum
1. [PDF] Planbeskrivning september
1 (33) Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING - Upprättad i september 2014 Dnr: KFKS ... bebodde Åbroddsstugan hade lyckats - torrlägga delar av kärrängen till odlingsmark. - Någon bebyggelse med särskilda kulturvärden bedöms inte finnas av sådant ...
PDF
Relevans: 30 /30 · 2014-10-09 · 1 MB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
2. [Word] Gatukostnadsutredning Lilla Björknäs 2, utlåtande utställning 2
Nacka kommun 2005-01-31 7(7) Stadsbyggnad Projekt 9390 Exploateringsenheten Dnr 2003/413 258 Nils-Olof Persson, tel ... fritidshus med planbeteckningen f ska åsättas ett andelstal om 0,5 i stället för 0,6. På denna punkt föreslås ingen ändring. ...
Word
Relevans: 24 /30 · 2006-11-21 · 47 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
3. [PDF] Gatukostnadsutredning Vikingshillsvägen, bilaga 2 kostnadsfördelning, samrådshandling
GATUKOSTNADSUTREDNING SYDÖSTRA LÄNNERSTA 2 (OMRÅDE W) Utställningshandling Bilaga 2 Förslag till fördelning av gatukostnadsersättning för område W Projekt nr 9319 Lännersta 2 (Område ... 0,7 Befintlig fastighet, fritidshus 0,8 Befintlig fastighet, ...
PDF
Relevans: 19 /30 · 2013-03-18 · 0 Bytes · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
4. [PDF] Gatukostnadsutredning Lilla Björknäs 2, fördelning av gatukostnader, utställning 3
GATUKOSTNADSUTREDNING LILLA BJÖRKNÄS 2 Utställningshandling Bilaga 2 Sida 1 Fördelning av gatukostnadsersättning Projekt nr 9390 inom detaljplan för Lilla Björknäs 2, Nacka kommun ... beboddes permanent av lagfaren ägare den 7 maj 2001 - BR= ...
PDF
Relevans: 18 /30 · 2006-11-21 · 64 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
5. [PDF] Gatukostnadsutredning Lilla Björknäs 2, kostnadsfördelning, antagandehandling
GATUKOSTNADSUTREDNING LILLA BJÖRKNÄS 2 Antagandehandling Bilaga 2 Sida 1 Fördelning av gatukostnadsersättning Projekt nr 9390 inom detaljplan för Lilla Björknäs 2, Nacka ... beboddes permanent av lagfaren ägare den 7 maj 2001 - BR= Byggrätt Fastighet ...
PDF
Relevans: 18 /30 · 2007-07-02 · 61 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
6. [PDF] DocHdl1tmpTarget
Inbjudan till dialog 3 om den nya regionala utvecklingsplanen ... bebos och besökas av människor med olika bak- grund. Fler mötesplatser och verksamheter behöver - utvecklas där personer med olika bakgrund kan mötas och knyta kontakter. Starkare ...
PDF
Relevans: 17 /30 · 2007-03-26 · 3 MB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
7. [PDF] Förvärv av fastigheten Lännersta 1:672
1 (3) 2013-05-02 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/274-252 - POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST ... bebos permanent. Byggrätterna i området medger villor med mellan 180 och 280 kvm byggnadsarea vilket gör det troligt att behovet av förskoleplatser ...
PDF
Relevans: 16 /30 · 2013-05-27 · 82 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
8. [Word] Gatukostnadsutredning Blåbärsstigen, underlag antagande
NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSUNDERLAG - Dnr KFKS 2006/939 258 Projektnr 9317 - G A T U K O ... fritidshus - 0,7 - 100 071 - 111 071 Befintlig fastighet, fritidshus 0,8 109 653 120 653 Befintlig fastighet, obebyggd 1,0 128 816 139 816 Ny, tillkommande ...
Word
Relevans: 16 /30 · 2009-06-04 · 286 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
9. [Word] Gatukostnadsutredning Blåbärsstigen, underlag utställningsbeslut
NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UNDERLAG UTSTÄLLNINGSBESLUT - Dnr KFKS 2006/939 258 Projektnr 9317 - G A T U K O S ... fritidshus - 0,7 - 100 071 - 111 071 Befintlig fastighet, fritidshus 0,8 109 653 120 653 Befintlig fastighet, obebyggd 1,0 128 816 ...
Word
Relevans: 16 /30 · 2009-03-09 · 278 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
10. [PDF] 18f Gatukostnadsutredning områdeW bilaga3 betalningsvillkor.docx
tillbyggnad för bostadsändamål eller ägarskifte. Anståndet förutsätter också att det är samma person som äger och bebor fastigheten kontinuerligt från tidpunkten för beslut om start-PM för detaljplan. Ränta betalas med Riksbankens referensränta ...
PDF
Relevans: 16 /30 · 2013-03-18 · 87 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
Det finns flera resultatsidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Nästa »
Sökteknologi levererad av Euroling SiteSeeker
Hela webbplatsen 235 träffar
Kultur 3 träffar
Bo & Bygga 53 träffar
Fritid & Natur 5 träffar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster