Start / Sök
Avancerad sökTyp av dokument
Dokument som ändrats
Exakta ord
23 träffarbebodde inom Protokoll och handlingar
Sortera träffar efter: Relevans · Datum
1. [PDF] Planbeskrivning september
1 (33) Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING - Upprättad i september 2014 Dnr: KFKS ... bebodde Åbroddsstugan hade lyckats - torrlägga delar av kärrängen till odlingsmark. - Någon bebyggelse med särskilda kulturvärden bedöms inte finnas av sådant ...
PDF
Relevans: 30 /30 · 2014-10-09 · 1 MB · Underkategori: Bo & Bygga, Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
2. [PDF] Protokoll tekniska nämnden
1 (33) 16 september 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämndens Myndighetsutskott - Utdragsbestyrkande ... bebos mer eller mindre permanent under vår- och 10 (33) 2015-09-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ...
PDF
Relevans: 17 /30 · 2015-10-05 · 405 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
3. [Word] Plats och tid
Nacka kommun Sammanträdesprotokoll Områdesnämnden Boo - 5 juni 2002 ... bebos permanent. Ingen av fastigheterna är klassificerad som permanentbostad i gällande områdesbestämmel-ser. - Området ingår i "Planeringsstrategi för utvecklingsområden ...
Word
Relevans: 15 /30 · 2002-06-17 · 194 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
4. [Word] Protokoll
Sammanträdesprotokoll - 1 - Områdesnämnden Boo - 13 oktober 2004 ... bebos permanent, vilket dock inte är skäl för omklassificering. - Sökande har som argument i sin skrivelse åberopat tre fall av omklassificeringar som skett i området, omfattande ...
Word
Relevans: 15 /30 · 2004-11-09 · 134 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
5. [PDF] 02 a bygglov sicklaön 73 10 Skuruparken stuga 35 tjskr
1 (6) - POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen ... bebos mer eller mindre permanent under vår- och - sommarsäsongen är inte något som ligger i linje med syftet med reservatet. ...
PDF
Relevans: 14 /30 · 2015-09-09 · 324 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
6. [Word] Gatukostnadspolicy
Tjänsteskrivelse 2006-03-02, reviderad 2006-03-28 Dnr ... bebor fastigheten kontinuerligt från tidpunkten för start-PM. En fastighet kan uthyras eller överlåtas under planprocessens gång och regeln är avsedd att skydda fastighetsägare från att ...
Word
Relevans: 14 /30 · 2007-01-02 · 237 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
7. [PDF] Vikingshill kulturhistoria
1 Kulturvärden i "område C", Vikingshill, SaltsjöBoo - En miljö av riksintresse ... beboddes något senare av hovintendent A F Nyström. Huset är i grunden en ganska - konventionell schweizervilla med rektangulär grundplan, men den rikt utsirade ...
PDF
Relevans: 13 /30 · 2011-03-31 · 2 MB · Underkategori: Bo & Bygga, Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
8. [Word] Kulturnämnden
Tjänsteskrivelse 2009-05-17 Dnr KUN 2009/12 ... bebos nu permanent. - Området längs Höggarnsfjärden ingår i det riksintresse för kulturmiljövården som utgörs av inloppet mot Stockholm. Enligt riksintresset ligger värdet bl.a. i de huvudsakligen ...
Word
Relevans: 13 /30 · 2009-05-20 · 62 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
9. [Word] Slutrapport SENIORLIVING 2000
SENIOR LIVING 2000 - att leva och bo som pensionär på 2000-TALET ... bebos av olika minoritetsgrupper såsom latinamerikaner, afroamerikaner, kineser och somalier. De "vita" utgör numera bara 40% av hyresgästerna. - Millers River är ett äldreboende ...
Word
Relevans: 12 /30 · 2003-06-24 · 235 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
10. [PDF] 15 c plan Sydostra Lannersta 2 planbeskrivning
UTSTÄLLNINGSHANDLING - Dnr KFKS 2002/301 214 Projekt 9319 1(30) P L A N B ... område. - Planområdet är beläget i södra Boo och omfattar ca 120 fastigheter. Området är ett så kallat förnyelseområde som utvecklas från fritidshusområde till ...
PDF
Relevans: 4 /30 · 2013-05-11 · 280 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
Det finns flera resultatsidor: 1 2 3 Nästa »
Sökteknologi levererad av Euroling SiteSeeker
Hela webbplatsen 245 träffar
Kultur 3 träffar
Bo & Bygga 215 träffar
Fritid & Natur 5 träffar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster