Start / Förskola & Skola

Förskola & Skola

Vi har höga ambitioner med utbildningen i Nacka! Världens bästa förskolor och skolor ska finnas här. Den utbildningspolitiska strategin betonar kunskap, arbetsro och valfrihet. Alla har rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö.
 

Bästa skolåret hittills i Nacka

2015-06-30 Färsk statistik visar att de elever i Nacka som gick ut nian i juni 2015 förbättrade sina medelbetyg jämfört med tidigare år. Glädjande nog ökade även andelen elever som blev behöriga till gymnasiet. Läs mer

Ny statistik om personaltätheten i Nackas förskolor

2015-06-23 SCB har tagit fram statistik över personalsituationen på Nackas förskolor. Personaltätheten är något högre i Nacka än i länet och riket men situationen vad gäller andelen förskollärare fortsätter att vara bekymmersam. Läs mer
 
Välja skola
JämförareN
Synpunkter
Självservice
För dig som är:
 
Kontakta oss

Kontaktcenter

08-718 80 00
E-post

Du kan skicka frågor via sms till: 716 80

 

Support till självservice kan du få på biblioteken i Nacka.

Alla bibliotek i Nacka

 

Facebook

 

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster