Start / Förskola & Skola

Förskola & Skola

Vi har höga ambitioner med utbildningen i Nacka! Världens bästa förskolor och skolor ska finnas här. Den utbildningspolitiska strategin betonar kunskap, arbetsro och valfrihet. Alla har rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö.
 

Nackas sexor näst bäst i landet i engelska

2014-12-12 Skolverkets statistik visar att Nackas sexor presterat mycket bra på de nationella proven våren 2014. Jämfört med samtliga kommuner i landet ligger de på andra plats i engelska. Eleverna har även goda resultat i matematik och svenska.Läs mer

Många säger nej – men Nackas ungdomar har ökat sin droganvändning

2014-12-12 Den 10 december föreläste Marie Haesert, som arbetar med alkohol- och drogförebyggande arbete i Nacka, om hur kommunens ungdomar använder alkohol och droger i dagens Nacka. Läs mer
 
Välja skola
JämförareN
Synpunkter
Självservice
För dig som är:
 
Kontakta oss

Kontaktcenter

08-718 80 00
E-post

Du kan skicka frågor via sms till: 716 80

 

Support till självservice kan du få på biblioteken i Nacka.

Alla bibliotek i Nacka

 

Facebook

 

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster