Start / Förskola & Skola

Förskola & Skola

Vi har höga ambitioner med utbildningen i Nacka! Världens bästa förskolor och skolor ska finnas här. Den utbildningspolitiska strategin betonar kunskap, arbetsro och valfrihet. Alla har rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö.
 

Nackas nior har Sveriges högsta betyg

2015-10-01 Nackas elever fortsätter att visa mycket goda resultat. Skolverkets färska statistik visar att eleverna som gick ut nian i våras hade landets högsta betyg. Andelen Nackaelever som når kunskapskraven i alla ämnen har också ökat.Läs mer

Studie av nyanlända elevers skolresultat

2015-09-28 Utbildningsenheten har gjort en studie dels av nyanlända elevers skolresultat och dels av skolornas rutiner för hur nyanlända tas emot. Elevintervjuerna visar att det finns en stor spridning bland eleverna när det gäller bakgrund och förutsättningar.Läs mer
 
Välja skola
JämförareN
Synpunkter
Självservice
För dig som är:
 
Kontakta oss

Kontaktcenter

08-718 80 00
E-post

Du kan skicka frågor via sms till: 716 80

 

Support till självservice kan du få på biblioteken i Nacka.

Alla bibliotek i Nacka

 

Facebook

 

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster