Start / Förskola & Skola

Förskola & Skola

Vi har höga ambitioner med utbildningen i Nacka! Världens bästa förskolor och skolor ska finnas här. Den utbildningspolitiska strategin betonar kunskap, arbetsro och valfrihet. Alla har rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö.
 

Avgiftskontroll införs i Nacka

2016-02-09 Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Därför inför Nacka kommun kontroll för att säkerställa att rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras.Läs mer

Dags för enkät till elever och vårdnadshavare!

2016-01-21 Nu är det åter dags att ta reda på vad föräldrar och elever i Nacka tycker om sin verksamhet. Enkätundersökningarna genomförs under vecka 4-6 och vårdnadshavarna får enkäten från sin förskola eller skola. Den 12 februari är sista dag att besvara enkäten.Läs mer
 
JämförareN
Ensamkommande barn
Synpunkter
Självservice
För dig som är:
 
Kontakta oss

Kontaktcenter

08-718 80 00
E-post

Du kan skicka frågor via sms till: 716 80

 

Support till självservice kan du få på biblioteken i Nacka.

Alla bibliotek i Nacka

 

Facebook

 

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster