Start / Förskola & Skola

Förskola & Skola

Vi har höga ambitioner med utbildningen i Nacka! Världens bästa förskolor och skolor ska finnas här. Den utbildningspolitiska strategin betonar kunskap, arbetsro och valfrihet. Alla har rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö.
 

Myrsjöskolan i Nacka har utsetts till övningsskola av Stockholms universitet

2015-11-26 Myrsjöskolan är en av fem grundskolor i länet som nyligen utsetts till ny övningsskola av Stockholms universitet. Övningsskolorna ingår i ett projekt som syftar till att stärka den verksamhetsförlagda verksamheten på utvalda förskolor och skolor.Läs mer

Höjd skolpeng och satsning på läsande och giftfria leksaker

2015-11-23 Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål och Budget för 2016-2018. Förutom beslut om checkbeloppens storlek 2016 har kommunfullmäktige fastställt väsentliga områden för utbildningen samt pekat ut några fokusområden som man vill lägga extra vikt vid.Läs mer
 
Välja skola
JämförareN
Synpunkter
Självservice
För dig som är:
 
Kontakta oss

Kontaktcenter

08-718 80 00
E-post

Du kan skicka frågor via sms till: 716 80

 

Support till självservice kan du få på biblioteken i Nacka.

Alla bibliotek i Nacka

 

Facebook

 

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster