Start / Bo, bygga och miljö / Lantmäteri, kart- och mättjänster

Lantmäteri, kart- och mättjänster

Lantmäterienheten utför kart- och mättjänster i Nacka kommun. Här fattas också beslut om inmätningar, avstyckningar med mera.

Lantmäterimyndigheten (KLM)

Lantmäterimyndighetens tjänster innebär bland annat

 • avstyckningar, fastighetsregleringar och sammanläggningar
 • markering av förkomna gränsmarkeringar
 • inrättande av gemensamhetsanläggningar
 • bildande av samfällighetsföreningar
 • utredningar av fastigheter och servitut med mera
 • rådgivande rörande fastighetsbildningsfrågor


Läs mer här: Lantmäterimyndigheten

Karttjänster

Kartproduktionen i Nacka kommun sker på kommunens lantmäterienhet.

Vid beställning av karta som underlag för bygglovsansökan, kontakta alltid Stadsbyggnadsservice via stadsbyggnad@nacka.se eller på 08-718 94 46, så rätt karta beställs.

Läs mer om produkter, priser och beställningsblankett under fliken Karttjänster.

Kartor på webben

Nacka kommun har två webbkartor för att underlätta informationssökning. 

 • Webbkartan - sökning efter tomtkarta. Klicka för större bild!Nacka kommuns webbkarta
  Du kan zooma in och ut i kartan, panorera och söka efter adresser, platsnamn, fastigheter och mycket annat. Via en utfällbar meny kan du välja vilken slags information som ska visas på kartan, t.ex. detaljplaner, stadsbyggnadsprojekt, badplatser, cykelvägar eller förskolor. För många av objekten finns länkar till mer information. Webbkartan uppdateras varje dygn. Till kommunens webbkarta 
 • Du kan gratis ladda ner en karta D (en tomtskiss) i pdf-format över din egen fastighet. I webbkartans sökfönster skriver du in din adress eller fastighetsbeteckning och klickar sedan på utskriftslänken i informationsrutan.
 • Tätortskartan
  Tätortskartan täcker hela länet, men innehåller mindre information om Nacka än kommunens webbkarta. Du kan bland annat söka efter adresser och SLs stationer (tunnelbana, pendeltåg och spårvagnar).
  Till tätortskartan

Mätning pågår.Mättjänster

Kommunens lantmäterienhet tar fram nybyggnadskartor enligt plan- och bygglagen och utför olika mätuppdrag som utvisande av gräns, lägeskontroll, grovutstakning, finutstakning samt kontrollmätning.

Läs mer om tjänster, priser och beställningsblanketter under fliken Mättjänster.

Du kan välja mellan att anlita oss eller en privat konsult med mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer.
Se Lantmäteriets rekommendationer för bedömning av grundläggande mätteknisk färdighet

Gränspunkter

Om en önskar koordinater på gränspunkter så går det bra att mejla
lantmateri@nacka.se

Markering av gräns för naturreservat.Viktig information vid användande av gällande gränser i Nacka. 

Våra tjänster debiteras enligt gällande timtaxa.

Hämta stompunkter på webbkartan

Du kan själv se alla stompunkter i Nacka och hämta kommunens information om dem via webbkartan.

Läs mer om stompunkter
Till webbkartan, skiktet för stompunkter är valt

Publicerad: 2011-01-14
Uppdaterad: 2016-04-18
Kontakta oss


Lantmäterienheten
131 81 Nacka
Tfn 08-718 80 00
Fax: 08-718 94 10

 
Lantmäterichef:
Helga Hedén
Tfn: 08-718 84 44

Stadsbyggnadsservice
ger information om bygglov, anmälan och kartor
E-post
Tfn 08-718 80 00

 
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster