Karttjänster

Kartproduktion

Kartproduktionen i Nacka bygger på kommunens primärkarta som uppdateras genom inmätning och kartering baserad på flygfoton.

Köp av karta

Du kan beställa och köpa kartor för särskilda ändamål från kommunens lantmäterienhet. Det finns också en tryckt gratiskarta "Välkommen till Nacka". De finns att hämta i receptionen i Nacka Stadshus och på biblioteket i Forum Nacka.

Riktlinjer för beställning av karta vid ansökan av bygglov

Undrar du vilken karta du behöver för just ditt ändamål? Kontakta Stadsbyggnadsservice, de svarar även på allmänna frågor angående bygglov. Kontaktuppgifter finns under Kontakta oss högst upp till höger.

Karta A (Nybyggnadskarta) krävs alltid vid nybyggnad av huvudbyggnader, större tillbyggnader och komplementbyggnader som är större än 50 kvm.
Karta B (Förenklad nybyggnadskarta) krävs vid samma typ av byggnation som vid karta C och karta D, dock med skillnaden att inmätning av befintlig byggnad är nödvändig.
Karta C (Utdrag ur primärkartan med planbestämmelser) krävs vid mindre tillbyggnader samt vid nybyggnader av mindre komplementbyggnader inom planbelagt område som inte är tydligt planenliga.
Karta D (Utdrag ur primärkartan) krävs vid mindre tillbyggnader samt vid nybyggnader av mindre komplementbyggnader inom planlagt område som antingen är otvetydigt planenliga eller utanför planlagt område. Denna typ av karta kan du ladda ner gratis över din fastighet i pdf-format i kommunens webbkarta.

Ovan nämnda kartprodukter levereras digitalt, som pdf och dwg och (om man önskar) som papperskopior per post. Kartorna som lantmäterienheten producerar levereras i skala 1:400 medan de pdf-kartor som skrivs ut via webbkartan skapas i den skala krävs för att hela fastigheten ska rymmas på kartbladet. Kartorna bygger på kommunens primärkarta som Lantmäterienheten sköter och förvaltar.

Andra typer av kartbeställningar

Lantmäterienheten tillhandahåller även andra typer av karttjänster, priser och mer information kan du hitta i vår prislista längst ner på sidan. Vid frågor kan du kontakta oss på lantmateri@nacka.se. Kartavgifter baseras oftast på kartans storlek och innehåll, men kan också bestämmas i ett nyttjanderättsavtal.

Beställningsblankett finns att hitta under Självservice högst upp till höger. Skicka ifylld blankett till lantmateri@nacka.se eller till:
Lantmäterienheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Prislista för karttjänster
Fulllständig taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster

Referenssystem

I Nacka kommun mäter vi i plansystem Sweref 99 1800. Den 1 februari 2013 bytte vi till höjdsystemet RH2000. Kartmaterial och annan geografisk data från Nacka kommun som levererades före 1 februari ligger i höjdsystemet RH00. Efter 1 februari ligger allt höjdsatt data i RH2000.

RH betyder Rikets Höjdsystem.

Kartor på webben

Kartor med befolkningsdata, miljö- och trafikinformation, cykelvägar, detaljplaner med mera kan idag lätt presenteras med hjälp av ett geografiskt informationssystem. Kallas även GIS-system (Geografiskt InformationsSystem). Nacka kommun har två webbkartor för att underlätta informationssökning för både medborgare och tjänstemän:

 • Webbkartan - sökning efter tomtkarta. Klicka för större bild av kartan!Nacka kommuns webbkarta
  Du kan zooma in och ut i kartan, panorera och söka efter adresser, platsnamn, fastigheter och mycket annat. Via en utfällbar meny kan du välja vilken slags information som ska visas på kartan - t.ex. badplatser, cykelvägar eller förskolor. För många av objekten finns länkar till mer information. Nu kan du se var det byggs i kommunen - alla stadsbyggnadsprojekt finns att se i kartan med länkar för mer information. Här kan du ladda ner en Karta D (tomtkarta eller situationsplan) över din fastighet gratis som pdf.
  Webbkartan uppdateras varje dygn.
  Till kommunens webbkarta
   
 • Tätortskartan
  Tätortskartan täcker hela länet och förvaltas av Stockholms stad, men innehåller mindre information om Nacka än kommunens webbkarta. Du kan bland annat söka efter adresser och SLs stationer (tunnelbana, pendeltåg och spårvagnar). Informationen uppdateras en gång om året.
  Till tätortskartan

Ordlista över termer inom lantmäteri- och kartverksamhet

Vad är en anläggningsförrättning? Vad betyder GIS? Hur görs en utsättning? När du behöver känna till facktermer inom området har du nytta av en ordlista från Lantmäterienheten.
Ordlistan (pdf)

Publicerad: 2008-03-15
Uppdaterad: 2015-05-18
Självservice
Kontakta oss

Nacka kommun
Lantmäterienheten
131 81 Nacka

Tel.vx. 08-718 80 00

E-post: lantmateri@nacka.se

 

Stadsbyggnadsservice

Tel. 08-718 94 46

stadsbyggnad@nacka.se

 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster