Adresser och namngivning

När det har bildats nya tomter/fastigheter i ett område behöver de få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett så kallat "littera", en bokstav till befintligt nummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiskt beslut.

Namngivning

Kommunal namngivning omfattar namn på:

  • gator och vägar
  • parker
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar (t ex skolor och idrottsplatser).


Lantmäterienheten tar fram förslag till namngivning och ändringar i befintlig namnsättning. Därefter behandlas frågan i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Kan en fastighet ha flera adresser?
Ja, det kan den. Om den har flera entréer eller gränsar mot flera gator kan den ha flera postadresser.

Är fastighetens adress och postadress alltid densamma?
Vanligtvis, men inte alltid. En postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en fastighetsadress kan vara.

Publicerad: 2008-03-16
Uppdaterad: 2013-11-07
Kontakta oss

Nacka kommun
Lantmäterienheten
131 81 Nacka

Tel.vx. 08-718 80 00

E-post: lantmateri@nacka.se

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster