Sydöstra Boo

Baggensvägen  Målet med planarbetet är att förbättra miljön med kommualt vatten- och avlopp, förbättra kollektivtrafiken, bidra till bostadsförsörjningen samt reservera mark för rekreation, skola och idrott. Mark ska ställas iordning för verksamheter och en ny trafikplats ska anläggas.


Klicka på kartan eller använd menyn till vänster för att komma till delprojekten!   Delprojektet Mjölkudden - Gustavsviks gård, klicka!Projektet Boo gårds skola - Galärvägen, klicka!Projektet Dalvägen - Gustavsviksvägen, klicka!Projektet Dalkarlsängen med trafikplats, klicka!

Publicerad: 2012-09-19
Uppdaterad: 2014-12-30
Kontakta oss
Karin StadigKommunens projektledare

Karin Stadig
08-718 96 60
 
Planarkitekt
Angela Jonasson
08-718 94 45


Frågor om förskolan Galärvägen
Pierre Fällström

08-7188171 

Stadsbyggnadsservice

Svarar på allmänna frågor om projektet
E-post 
08-718 80 00

 
Fakta

Området byggs ut med kommunalt vatten- och avlopp. 2-300 nya bostäder, ytor för rekreation och utökad service möjliggörs.

Se området på karta

 

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster