Start / Familj / Familjerådgivning

Familjerådgivning

Att leva ihop kan vara svårt. Förväntningar som inte infrias skapar besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner lust, ömhet, omtanke och respekt.

Hos familjerådgivningen kan ni få hjälp att få en fungerande dialog. Par och familjer som vill få det bättre i sin relation kan vända sig till familjerådgivningen för att få hjälp och stöd. Samtalen kan också handla om att den ena parten - eller båda - vill separera eller att man har svårt att prata och att samarbeta när man redan har gått skilda vägar.

Ni får möjlighet att under ordnade former uttrycka det som kanske aldrig blir sagt eller det som blir sagt, men på fel sätt. Familjerådgivaren använder sin kompetens och erfarenhet för att lotsa er fram till lösningar i låsta situationer.

Så här går familjerådgivning till

När ni har valt vilken familjerådgivare ni vill gå till tar ni kontakt med anordnaren och bokar tid för samtal. Väntetiden till det första besöket är max tre veckor och ofta kortare.

Vem får gå på familjerådgivning?

Ni behöver inte ansöka om att få familjerådgivning, utan alla som bor i Nacka och som har behov av stöd kan boka ett möte med en familjerådgivare.

Hur går det till att välja?

Nacka kommun har kundval inom familjerådgivning. Ni tar själva kontakt med någon av de anordnare som är godkända av Nacka kommun. Ni hittar dem i menyn till vänster under "Anordnare".

Vad händer om jag inte vill välja?

Enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska det finnas ett ickevalsalternativ för den som inte vill eller kan göra ett val av anordnare. Läs mer om vilken anordnare som är ickevalsalternativ

Tystnadsplikt och sekretess

Familjerådgivarna har sträng sekretess och för inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.

Kostnad

Varje besök kostar 273 kronor. Samtalstiden är 90 minuter. Ni erbjuds upp till fem samtal.

Hur bedöms kvaliteten?Anordnaren ska uppfylla kommunens krav för att bli godkänd anordnare. Det innebär bland annat att alla rådgivare ska ha rätt utbildning och erfarenhet, att lokalerna ska vara lättillgängliga och att det ska vara kvällsöppet minst en kväll i veckan. Kommunen kontrollerar att kraven är uppfyllda. Ett sätt att följa upp kvaliteten är att besökarna får möjlighet att uttrycka sin åsikt i en kundenkät.  

Samarbetssamtal

Kommunens familjerätt erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som är oeniga i frågor kring barnen i samband med eller efter en separation.

Har du fått familjerådgivning? Vad tyckte du om det?
Berätta för oss i en anonym enkät.

Publicerad: 2008-03-12
Uppdaterad: 2016-03-09
För dig som är:
 
Kontakta oss

Socialtjänsten,
Individ- och familjeomsorg

Tfn: 718 80 00
Fax: 718 96 62
socialtjansten@nacka.se

Postadress:
131 81 Nacka

Besöksadress: 
Granitvägen 15 i
Nacka stadshus 
Öppettider

 

Har du fått familjerådgivning? Vad tyckte du om det?
Berätta för oss i en anonym enkät.

 
Politiskt ansvar
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster