Sporthallar

Här hittar du information om sporthallarna. Sporthallarna kan bokas av föreningslivet. I mån av plats kan även privatpersoner hyra tider.

Järla sporthallEfterfrågan på tider i våra anläggningar är större än det antal timmar vi kan erbjuda.

Verksamhet för barn och ungdomar prioriteras när tiderna ska fördelas. Fasta tider fördelas en gång inför varje termin. Därefter kan det finnas strötider. Mer information hittar du under boka lokaler.  

 


 

Publicerad: 2008-03-04
Uppdaterad: 2013-04-18
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster