Israpport den 4 mars 2016

Nacka kommun mäter istjockleken och plogar skridskobanor på flera insjöar där det är tillräckligt tjock is.

Vi uppdaterar information om isläget och var det finns plogade skridskobanor en gång i veckan, varje fredag eftermiddag, under de veckor då det finns is på våra insjöar. 

Insjöisar räknas som säkra att gå på när isen är minst 10 cm och saltvattenisar när isen är minst 15 cm.

Vi mäter hur tjock isen är utmed de plogade skridskobanorna. Utanför banan kan isen vara tunnare eftersom snön isolerar mycket och hindrar isen från att växa till. Isen kan alltså vara tunn och farlig utanför de plogade skridskobanorna.

Tänk på att du alltid vistas ute på isar på egen risk.

Varning för svag is nu

Alla banor stängs i dag på grund av det milda vädret den senaste tiden. Det är mycket vatten ovanpå de rester som av is som finns kvar på sjöarna.

Från och med nu sker ingen  mer isprovtagning eller plogning av sjöisar i Nacka. Sjöisplogningssäsongen för vintern 2015/2016 är därmed avslutad.

Tjocklek 19/2

Plogning av bana

Övrigt  

Ältasjön

 

Uppgift saknas

Järlasjön

 

Uppgift saknas

Bastusjön

 

Uppgift saknas

Bagarsjön

 

Uppgift saknas

Baggensfjärden

 

Uppgift saknas

Myrsjön

 

Uppgift saknas

Insjön

 

Uppgift saknas

Källtorpssjön

 

Uppgift saknas

Allmän information om isar och säkerhet

Att vistas på sjöisar är alltid förenat med risker. Därför ska du alltid ha säkerhetsutrustning, sällskap och kunskap, annars kan du råka illa ut. Du vistas alltid på sjöisar på egen risk.

Se här vilka isar som plogas i Nacka

Skridskoåkare på sjöis

Om någon går igenom isen

Går man igenom isen ska man alltid försöka ta sig upp åt det håll man kom ifrån, där vet man att isen höll nyss. Åt andra hållet vet man inte hur stark isen är.

Kroppen värmer upp vattnet närmast huden. Rör man sig kommer det kallt vatten mot kroppen, därför ska man ligga så stilla man kan när man hamnat i en isvak.

Det är viktigt att larma så tidigt som möjligt så hjälpen kommer snabbt. Om man inte klarar att dra upp den nödställde och blir sen med att larma får den nödställde ligga lång tid i det kalla vattnet.

Tänk på att ju högre fart du har, desto längre kommer du ut på svag is innan den brister och då blir räddningen svårare.

Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".

När du går ut på isen gör du det alltid på egen risk

  • Bär alltid isdubbar
  • Bär alltid isdubbarna hängandes om nacken
  • Ta med ispik och känn efter isens tjocklek, efter att isens tjocklek har mätts upp kan den förändras beroende på vädret
  • Gå aldrig ensam ut på isen, var alltid minst tre personer i grupp
  • Se till att ni har mobiltelefon med er och förvara denna i platspåse som det inte kan komma vatten i.
  • Se till att minst en person har med sig liv/kastlina. 

Om isen blir tunn och spricker runt dig

Gå tillbaka samma väg som du kom eller lägg dig ner och rulla tillbaka.

Det är förbjudet att köra med motorfordon på isarna!

Förbudet gäller inte fordon som används av boende i anslutning till dennes fastighet. Förbudet gäller inte heller vid anläggnings-, underhålls- eller renhållningsarbete.

Publicerad av: Park- och naturenheten
Publicerad: 2009-01-09
Uppdaterad: 2016-03-05
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster