Start / Fritid & Natur / Fritid för funktionsnedsatta / Idrott / Upp och ner-gympa och härs och tvärs handboll

Gympa och handboll för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar

Skuru IK, Handboll håller Upp&ner-gympa i Nacka för barn med särskilda behov och startar nu även Härs&Tvärs-handboll för ungdomar och vuxna.

Härs & Tvärs handboll

Skuru IK, Handboll driver Härs&Tvärs handboll i Nacka för ungdomar (från 13
år) och vuxna med funktionsnedsättningar.

Träningen är inriktad på handboll (yngre barn hänvisas till Upp&Ner-verksamheten).

Härs&Tvärs bygger på Upp&Ner-konceptet som gör det möjligt att lära sig spela handboll efter sina egna förutsättningar. Verksamheten har som avsikt att vara
inkluderande i Skurus IK, Handbolls verksamhet med självklar rätt till tillhörighet i klubb och lag.

Träningen har som avsikt att skapa sunda vanor vad gäller regelbunden träning på lagom nivå och under roliga tillrättalagda former. Verksamheten ger dessutom
möjlighet för föräldrar och syskon att träffas och utbyta erfarenheter.

Härs&Tvärs finns på lördagsförmiddagar mellan kl 10:30 och 12:00 i Skuru sporthall.

Upp&Ner

Skuru IK, Handboll driver under Upp&Ner-konceptet en träningsgrupp i Nacka för barn med funktionsnedsättning. Vår träning kombinerar motoriska övningar och fysiska aktiviteter som förberedelse till olika idrotter, där utvecklingsnivån är mellan ca 4-12 år (äldre ungdomar och vuxna hänvisas Härs&Tvärs-verksamheten) 

Upp&Ner-konceptet utgår från barnens individuella möjligheter till fysiska aktiviteter och har som avsikt att skapa sunda vanor vad gäller regelbunden träning samt möjlighet för barnen att känna tillhörighet i en klubb och i ett lag. Stor vikt läggs för att få en verksamhet som passar allas förmågor som är på lagom nivå och under roliga tillrättalagda former.

Verksamheten ger dessutom möjlighet för föräldrar och syskon att träffas och utbyta erfarenheter.

Upp&Ner finns lördagsförmiddagar mellan kl 9:30 och 10:30 i Skuru sporthall.

Intresserade föräldrar kan kontakta till Bo Helgesson (0761-391835 eller bo.helgesson@hotmail.com) eller till Sussan Nylund (0702-794844 eller
sussan.nylund@stockholm.se

 

  

Publicerad av: fritid@nacka.se
Publicerad: 2011-09-16
Uppdaterad: 2012-02-03
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster