Start / Fritid & Natur / Natur och parker / Natur- och friluftsområden

Natur- och friluftsområden

Välkommen ut i naturen! På den här platsen kan du hitta information om kommunens naturreservat och andra naturområden.

Flera av Nackas större naturområden är skyddade som naturreservat. Här gäller särskilda krav utöver allemansrätten. Det står att läsa här intill eller på informationstavlorna som finns i ute i reservaten. Idag finns det tolv reservat i Nacka. Flera nya reservat håller också på att bildas. Kommunen förvaltar även ett antal anläggningar och vandringsleder på Erstavik en privatägd egendom. Nackareservatet förvaltas av Stockholms stad.

Du som vill ut i Nackas natur hittar mycket information på denna sida. Mer information om utflyktsmål och sevärdheter finns även på kommunens webbplats för dig som är turist och under Friluftsliv och motion.

Naturvärden

Naturområden kan ha många slags värden. Inom naturvården brukar man skilja på värden för naturens egen skull, som särskilt skydd för utrotningshotade arter och att bevara korridorer där djur och växter kan sprida sig. Andra värden bygger på naturens betydelse för människor behov - av att bland annat kunna utöva friluftsliv, få uppleva "naturlig tystnad" och kunna ta vara på svamp och bär. Alla Nackas reservat har som syfte att tillgodose såväl behovet av områden för friluftsliv som behovet av att skydda höga naturvärden.

Grönstrukturplan och Kustplan

Kommunen arbetar aktivt med att bevara och utveckla naturvärdena. Det beskrivs bland annat i de program som är vägledande för kommunens översiktsplan. Här kan du läsa mer om grönstrukturprogrammet och kustprogrammet.

Allemansrätten

I Sverige har alla människor genom allemansrätten stora möjligheter att vistas i naturen. Vi får också plocka svamp och bär, tillfälligt slå upp ett tält för att övernatta i skogen, med mera. Med det är rättigheter som även innebär ansvar och skyldigheter.   

  

Publicerad av: parkochnatur@nacka.se
Publicerad: 2008-03-10
Uppdaterad: 2015-12-22
Kontakta oss

För frågor om kommunens naturreservat - se information om kontaktperson under respektive reservat.

För synpunkter eller frågor om kommunens naturvårdsarbete

 
Politiskt ansvar
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster