Nackareservatet

Nackareservatet sträcker sig från Sickla sjö och Järlasjön i norr till Ältasjön i söder och ingår i en av Stockholms gröna kilar. Reservatet ligger inom Nacka kommun, men ägs och förvaltas av Stockholms stad.

Djur- och växtliv
Ett rikt friluftsliv
Hitta hit

Vy från Hellasgården.Reservatet är ett mycket populärt utflyktsmål med cirka 1,5 miljoner besökare om året. Här utövas en mängd friluftsverksamheter, som vandring, orientering, skidåkning, skridskoåkning, kanot, svamp- och bärplockning.

Reservatet hyser den största biologiska mångfalden i hela Nacka. Naturen är kuperad och karaktäriseras av bergspartier med hällmarkstallskog, genomskurna av smala Karta över reservatet. Klicka för att se den större, i nytt fönster.dalgångar som är uppodlade eller klädda med löv- eller blandskog. I dalgångarna växer Nackas största bestånd av lindar. Området kring Hellasgården är rikt på ekar. I de större sänkorna glittrar skogssjöar och det råder en märklig vildmarksstämning trots att Stockholms city ligger bara några kilometer bort. Området är stort, och det är inga problem att hitta en ostörd plats i skogen.

Nackareservatet har även stora kulturhistoriska värden med ett flertal fornlämningar, rester av torp, gårdar och gamla odlingsmarker samt lämningar från Stockholms tidiga industriella epok.

Ovanliga djur och växter

Flera områden i Nackareservatet är klassade som nyckelbiotoper. Det betyder att de utgör livsmiljö för många arter av växter och djur, varav fl era är hotade regionalt eller nationellt. Här växer exempelvis den mycket ovanliga, men till utseendet oansenliga, skogsknipproten – en orkidé som trivs i mullrika lövskogar.

På din vandring genom reservatet är sannolikheten stor att du stöter på en eller flera hackspettar. I skogen trivs spillkråka, gröngöling och även den mindre hackspetten, som är en rödlistad art. Kring Söderbysjön kan man få syn på ovanliga trollsländor, bland andra den gröna mosaiktrollsländan som är helt beroende av vattenaloen, då de lägger sina ägg i vattenaloens blad.

Källtorpssjön är en mycket fin badsjö och samtidigt häckplats för storlom, drillsnäppa och den alltmer ovanliga silltruten. Den starkt strömmande Nacka ström är en säker lokal för strömstare under vinterhalvåret. I Dammtorpssjön häckar kricka och skäggdopping. På Nedre Lusse gärde, nordost om sjön, håller fåren landskapet öppet.

Utmed sjöarna ser man mycket bävergnag på trädstammarna. Bävrar lever alltid i närheten av vattendrag, där de bygger de sina hyddor av grenar, kvistar och slam. Vanligtvis ligger hyddans ingång under vattenytan. En vuxen bäver kan under en natt gnaga av ett träd med 50 centimeters diameter!

Ett rikt friluftsliv

Vid Källtorpssjön ligger Hellasgården som är friluftsområdets hjärta och drivs av idrottsklubben Hellas. I området fi nns bollplaner, tennisbanor, vandringsleder, belysta motionsspår, friluftsbad vid Källtorpssjön och Söderbysjön, fiskevatten och en 9-håls golfbana. Från Hellasgården utgår flera vandringsleder, bland annat det en mil långa blå spåret till Solsidan vid norra Erstaviken. Det är en av Sveriges äldsta vandringsleder och har haft nästan samma sträckning sedan 1920-talet.

Sörmlandsleden löper rakt igenom reservatet, genom skogarna söder om Söderbysjön och området kring Ulvsjön. Från Ulvsjöberget har man en mycket vacker utsikt över den lilla Ulvsjön. En spännande kanotled löper från Dammtorpsjön, genom Ältasjön och vidare ut i havet via Drevviken.

Nacka Naturskyddsförening har regelbundet vandringar till olika delarna av reservatet.

Delar av Nackareservatet ligger inom Stockholms stad. Mer information om denna del av reservatet finns på Stockholms stads webbplats.

Läs mer om sjöar som helt eller delvis ingår i reservatet:
Källtorpssjön
Söderbysjön
Dammtorpssjön
Ulvsjön
Ältasjön

Fakta
Areal: 829 hektar, varav 730 hektar i Nacka kommun
Areal vatten: 100 hektar
Förvaltas av: Stockholms kommun
Markägare: Stockholms kommun

Föreskrifter (pdf)
Skötselplan (pdf)

Hitta hit

Det går bussar från Slussen till Dammtorp och Hellasgården.

Du kan också ta tunnelbanan, linje 17 mot Skarpnäck, kliva av vid Hammarbyhöjden, Björk hagen eller Bagarmossen och följa skyltarna mot Hellasgården.

Med bil kör du mot Älta. Till Hellasgården är det väl skyltat. En avgiftsbelagd bilparkering finns vid Hellasgården.

InfoVisaren (zoombar karta) med reservatet i fokus.

Publicerad av: parkochnatur@nacka.se
Publicerad: 2008-03-25
Uppdaterad: 2015-04-30
Kontakta oss

Förvaltare

Stockholms stad
Fastighetskontoret
Mattias Sjölander
Tfn 08- 508 275 66
E-post

 
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster