Vandra, jogga och cykla i Erstavik

På vandring, med fikapaus.

Många Nackabor har Erstaviksmarkerna som sin närnatur. Det är där de promenerar med hunden, tar en löprunda eller badar. Andra gör heldagsutflykter utmed de långa vandringslederna. På flera leder går det också att cykla eller åka skidor. Eller varför inte ta in på någon gammal körväg eller följa de mindre stigarna?

Oavsett på vilket sätt du besöker Erstavik ska du känna till grunderna för allemansrättten. Du får bara utnyttja marken på ett sådant sätt att det inte "medför nämnvärd skada eller olägenhet" för markägaren eller någon som t.ex. arrenderar ett område eller hyr en byggnad. Tänk på att Erstavik är ett jord- och skogsbruksområde med växande åkrar, hagar med betande djur och planterad skog!

Om du vill göra en upptäcksfärd i okända delar av Erstavik är det klokt att ha med en bra karta.

Karta över vandringsleder.

Klassiska vandringsleder

Gröna spåret, Blå spåret och Sörmlandsleden är leder med tradition. Blå spåret firar hundra år 2017. Sörmlandsleden har varit en föregångare bland de låglandsleder som skapats de senaste årtiondena. Mycket ideellt arbete och samarbete med markägare ligger bakom tillkomsten av lederna.

Idag har Nacka kommun hand om skötseln av Gröna, Blå och det nya Vita spåret.
Läs mer om skötseln av lederna

Förbered din tur på Naturkartan!

På Naturkartan kan du läsa mer om lederna, se bilder och orientera dig i geografin. Du kan titta i den på webben som förberedelse för en tur, och sedan plocka fram informationen igen ute i naturen med en app.

För att ladda ner mobilappen söker du efter "Nackas naturkarta" i App Store (för iPhone) eller Google Play (för Android).

Naturkartan på webben - Gröna spåret
Naturkartan poå webben - Blå spåret
Naturkartan på webben - Sörmlandsleden, etapp 1
Naturkartan på webben - Sörmlandsleden, etapp 2

Andra markerade spår

Erstavik gränsar i väster till Nackareservatet. Det är ett av de i särklass mest besökta naturreservaten i landet. Reservatet ligger delvis i Nacka och delvis i Stockholm, men det är Stockholms stad som äger marken och ansvarar för skötseln. Det finns ett väl utbyggt nät av spår i reservatet, med Hellasgården vid Källtorpssjön som utgångspunkt.

Om du rör dig i de västra delarna av Erstavik kommer du säkert att stöta på en del av de spår kring Hellasgården som Stockholms stad har hand om. För att inte ta miste på vart olika spår leder kan det vara klokt att förse sig även med en spårkarta för Nackareservatet.
Hellasgårdens spårkarta 

Detaljerad karta

En detaljerad karta som sträcker sig ända från Hammarby sjöstad till Saltsjöbaden har tagits fram av Nackareservatets kartgrupp. Skalan är 1:15.000, dvs. 1 cm på kartan motsvarar 150 meter i naturen. Senaste utgåvan är  från 2014. Du kan beställa kartan via webben eller köpa den på Hellasgården för 110 kr.
Mer information och beställning av kartan

Allemansrätten - i grunden och i praktiken

När du ger dig ut är det viktigt att du har satt dig in i vad allemansrätten innebär. Det handlar om allas vår rätt att vistas ute i naturen - men rätten hänger också ihop med skyldigheter.
Läs mer om allemansrätten

Publicerad av: parkochnatur@nacka.se
Publicerad: 2014-09-24
Uppdaterad: 2015-05-25
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster