Källtorp-Orrmossen

Karta över området. Tjock orange linje markerar gränsen för erstaviks marker.

Landskapet vi möter här är omväxlande och bitvis dramatiskt. Från Järlasjön i norr, bara 5 meter över havsnivån, får man klättra 65 meter för att komma upp på höjderna vid Orrmossen. Källtorpssjön ligger 24 meter över havet.

En lång rad motionsspår från Hellasgården lockar många besökare till området, men det finns ändå chans att hitta platser för ostörda naturupplevelser. Österut genom skogen går Gröna och Blå spåret mot Saltsjöbaden. Tvärs genom området kan du ta Vita spåret.

På 1700-talet lade människor ned mycket möda på att gräva diken från mossmarkerna till Källtorpssjön och Sandasjön. Så försökte man öka vattenflödena till den tidens industrier, vid Nacka ström och Sandabäcken. De äldsta hus som finns kvar i området är äldre än så - från 1600-talet. 

Platser som berättar

Välj i menyn till vänster för att läsa mer och se bilder från intressanta platser i området!

Naturkartan - för webb och mobil

Om du planerar en utflykt kan du också använda Naturkartan. Den hjälper dig att hitta rätt och guidar dig med inspirerande bilder, korta texter moch symboler som visar vad som finns att göra. Den stora fördelen: Naturkartan finns också som app för smarta mobiler. På så sätt kan du ha samma information med dig ute i naturen.
Naturkartan på webben - entrén vid Snörom
Naturkartan på webben - Vita spåret

För att ladda ner mobilappen söker du efter "Nackas naturkarta" i App Store (för iPhone) eller Google Play (för Android).

Publicerad: 2014-10-16
Uppdaterad: 2015-04-16
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster