Start / Kontakt & Öppettider / Synpunkter och felanmälan

Hjälp oss att bli bättre!

Vill du lämna en synpunkt eller felanmäla något? Vi ser gärna att du använder våra webbformulär. Mejla, skicka sms, ringa, skicka vanligt brev eller besöka oss går självklart också bra. Skriv endast en anmälan i taget i formulär, e-post och sms.

 

 Klicka här för att lämna din synpunkt  Klicka här för att göra din felanmälan


Knapparna leder till webbformulär. Vill du inte använda webbformulär kan du istället kontakta oss via e-post, sms eller telefon, eller besöka något av kommunens bibliotek.
 

Skicka e-post till info@nacka.se

  • Skicka SMS 716 80
  • Ringa 08-718 80 00
  • Besöka något av kommunens bibliotek
  • Skriva ett brev till
    Nacka kommun, 131 81 Nacka.

 

För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt skriv endast ett ärende per anmälan i formulär, e-post och sms.

Akuta felanmälningar 

Fel som kan orsaka olyckor eller begränsa framkomligheten ska du anmäla per telefon 08-718 80 00. 

Detta händer med din anmälan

När en anmälan kommer in till Nacka kommun registrerar vi den och förser den med ett referensnummer. Om du angivit en e-postadress får du en bekräftelse på att din anmälan mottagits. I denna finns frågans referensnummer som du kan använda när du kontaktar kommunen. Därefter skickas frågan till ansvarig enhet. Om du i formuläret angivit att du vill bli kontaktad så blir du det när frågan är färdigbehandlad. 

Hanteringen av ärenden som går direkt till entreprenörer, exempelvis via e-post eller telefon, skiljer sig från hanteringen av ärenden som går in i Nacka kommuns ärendehanteringssystem.

Viktigt att veta! Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om offentlighetsprincipen  

Söka efter ärende i Nacka kommuns diarium

Om du är intresserad av vilka synpunkter och felanmälningar som skickats till Nacka kommun kan du göra en sökning i webbdiariet. Vem som skickat in ärendet framgår inte och man kan inte göra kompletteringar.
Nacka kommuns diarium

Klagomål om hälso- och miljöstörningar

Det som beskrivits tidigare gäller frågor där kommunen har ett ansvar för skötsel, i egen regi eller genom en entreprenör - t.ex. för gatubelysning, vatten- och avloppsnätet eller underhåll av badplatser. Men kommunen kan ibland också ingripa och ställa krav på förbättringar utifrån regler om miljö- och hälsoskydd. Då är det den lokala tillsynsmyndigheten, miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller miljöenheten, som ska ta sig an frågan.

Klagomål om miljö- och hälsostörningar kan gälla t.ex. att man blir utsatt för högre buller än de riktvärden som gäller, fuktskador som en fastighetsägare inte själv åtgärdar, eller att man upptäcker ett misstänkt utsläpp av olja eller kemikalier. Om du vill göra en anmälan av det här slaget ska du använda en särskild blankett.
Läs först mer här om det gäller din inomhusmiljö

Publicerad av: info@nacka.se
Publicerad: 2010-05-24
Uppdaterad: 2016-03-11
Kontakta oss

Behöver du hjälp?
Ring Kontaktcenter

Tfn: 08-718 80 00

Klagomål på miljö- eller hälsostörningar:

Vad kan du anmäla - om tillsynsmyndighetens roll

Blankett till miljöenheten

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster