Nacka kommun söker VD till VA-bolag

Vi söker dig som kan leda utvecklingen av VA och avfall i en av Sveriges mest expansiva kommuner. Antar du utmaningen?

Enligt beslut i kommunstyrelsen arbetar kommunen med att ta fram ett förslag att bilda ett kommunalt bolag för kommunens VA- och avfallsverksamhet.

Det planerade VA-bolaget blir ett helägt kommunalt bolag från 1 september.

Bolaget kommer att ansvara för utbyggnad, förvaltning, utveckling, drift och underhåll av alla VA- och avfallsrelaterade anläggningar i Nacka såsom av vattentorn, pumpstationer, ledningsnät och återvinningsstationer.

Ditt uppdrag som VD blir att utifrån Nacka kommuns ägardirektiv styra och leda bolaget med det övergripande ansvaret för att leverera effektiv och kvalitativ VA-försörjning och avfallshantering till Nackas medborgare.

Du har det affärsmässiga och ekonomiska ansvaret för VA-bolaget, och ansvar för att utveckla verksamheten och organisationen i takt med att Nacka växer.

Du har också ett övergripande ansvar för samarbetet med den kommunala organisationen i stadsutvecklingsfrågor, och du är Nacka kommuns representant i olika regionala forum för VA- och avfallsfrågor.

Läs mer och för kontakt och ansökan, besök ProAstri AB

 

Publicerad av: kommunikation@nacka.se
Publicerad: 2016-03-02
Aktuell t.o.m:
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster