Tyresövägen - anmälan av verksamhet (NCC)

NCC planerar att starta en verksamhet för sortering och mellanlagring av bygg- och rivningsavfall. Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken och har prövats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Platsen ligger inom Nacka kommun, alldeles söder om Tyresövägen. Marken ägs av Stockholms stad.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 februari 2016 om försiktighetsmått för att NCC ska kunna bedriva den anmälda verksamheten.
  Nämndens beslut, § 49
  Tjänsteskrivelse
  Beslutet har anslagits i Nacka stadshus från den 25 februari till och med den 17 mars 2016.
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut har överklagats av bland annat många närboende. Kommunen har skickat överklagandena till länsstyrelsen, som ska avgöra om nämndens beslut var rätt, eller om det ska ändras. Eventuella frågor om handläggningstid och annat som rör länsstyrelsens handläggning hänvisar vi till Länsstyrelsen i Stockholm län.

 

Karta över området.
Kartan visar var området ligger. Markeringen är dock ingen exakt gräns.
Hela området är cirka 8 hektar stort. Det ligger mellan Tyresövägen (motorväg) och Grustagsvägen. Det är som närmast knappt 100 meter till villor i Lindalen (Tyresö) och cirka 300 meter till bostadsområdet Södra Hedvigslund (Nacka).

Markägaren, Stockholms stad, avverkade träd i området 2014.

Två verksamheter kan bli aktuella i det avverkade området:

 • Nacka kommun arrenderar cirka 1 hektar av Stockholms stad, i nordost, för en planerad snötipp. Snötippen är inte någon miljöfarlig verksamhet som kräver prövning i förväg.
 • NCC arrenderar resten av området av Stockholms stad. Företaget har anmält till Nacka kommun att de vill ta emot, mellanlagra och lasta om bygg- och rivningsavfall på platsen. Miljöenheten i Nacka kommun har granskat anmälan.

Frågor och svar på webben

Det kom många frågor och synpunkter till Nacka kommun i samband med NCC:s anmälan av en verksamhet på platsen 2014. Den gällde en större anläggning som även skulle innebära krossning av sten.

Vi har samlat svar på ett antal frågor om den nya anmälan och vad som skiljer den från det tidigare förslaget här. Genom informationen hoppas vi att det också ska bli tydligt på vilket sätt Nacka kommun är inblandat i det som sker och vad enskilda personer har möjlighet att påverka.
Till frågor och svar

Om du vill direkt kontakt med någon som arbetar med anmälan hänvisar vi till:

 • Anna Janackovic, NCC Roads, 072-529 95 41
  (om företagets planering för den föreslagna verksamheten)
 • Marit Lundell, miljöinspektör, miljöenheten, tfn 08-718 94 74
  (om kommunens miljöprövning)
Publicerad av: miljoenheten@nacka.se
Publicerad: 2014-05-27
Uppdaterad: 2016-03-31
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster