Attendo Kungshamn

Inriktningaltan, Kungshamn, foto Ryno Quantz

  • Äldre personer med demenssjukdom

Lokaler och boendemiljö

  • Antal platser: 54
  • Antal rum/lägenheter och deras standard: 54 lägenheter om 33 kvm, med trinette och rymliga badrum. 
  • Utemiljö: Gemensamma balkonger, grillplats, växthus och trädgård.

 

 interiör, Kungshamn, foto Ryno Quantz

Attendo Kungshamn ligger naturskönt på en udde med utsikt över Stockholms inlopp och Skurusundet. Attendo Kungshamn är vårt första Livsstilsboende med inriktning Trädgård & Utevistelse.
De flesta lägenheterna har en härlig utsikt mot hav och natur. Rummen är utrustade med säng och sängbord liksom tre garderober och takarmatur. På varje enhet finns gemensamt kök och vardagsrum.
Vi har en trädgård anlagd för både vila och aktivitet. Där hittar man sinnesstimulerande köksträdgård och mysiga uteplatser med rum för måltider och samvaro. För att stödja de boende i att behålla sin fysiska kapacitet har vi också anlagt en yta med träningsmöjligheter.

Hyra och avgifter 

(Omsorgsavgift tillkommer)

  • Hyra: : 8 725 kr/mån
  • Mat: : 120 kr/dygn
     

Läs mer: Generellt om avgifter

Personal

(Utöver omvårdnads-, hälso- och sjukvårdspersonal) Silviasyster. 

Andel undersköterskor bland omvårdnadspersonalen: 91 %
Antal boende per omvårdnadspersonal: 1,2
Antal boende per rehabiliteringspersonal: 30

Verksamhetens innehåll 

Mål och speciell inriktning

Vår inriktning är utevistelse och trädgård. Vi har många  av våra aktiviteter utomhus. De boende ges möjlighet att komma ut flera gånger varje vecka.
Värderingar som vårt arbete grundar sig på är kompetens, engagemang och omtanke.

Hur kvalitetskraven uppfylls

Målet för vårt arbete är att brukaren ska känna sig säker och trygg, få god service och bli bemött med respekt och värme. Vi använder systematiskt vårt kvalitetssystem och vår dokumentation för att kunna hitta risker och brister och åtgärda dem snabbt.

Samverkan med boende/anhöriga

En kontaktperson och en vice kontaktperson utses till varje boende med extra ansvar för den enskildes omvårdnad. Vi sätter gemensamma mål i genomförandeplanen, och i möjligaste mån skriver vi den tillsammans med den boende. Vi samverkar med boende och närstående genom brukar- och närståenderåd samt närståendemöten.

Kost och måltider

Matleverantör: Dafgård

Måltiden är en viktig del av dagen; vad som serveras, hur det serveras, att bordet är fint dukat och att vi stöttar i trevlig samvaro kring måltiden. Måltiderna är självfallet näringsberäknade; Vi har en kostchef och tillgång till dietist vid behov av råd. Genom våra brukarråd kan de boende vara med och påverka vad som serveras och hur det serveras.

Aktivering

Vi vill skapa livsglädje genom meningsfulla aktiviteter utifrån enskilda behov och önskemål. Aktivitetssamordnaren och övriga medarbetare arrangerar gruppaktiviteter och även många spontana och individuella aktiviteter. Vi vistas ofta utomhus, har underhållning och trädgårdscafé.  Tillsammans med kontaktpersonen erbjuds de boende ”egen tid”.  Vi ordnar gärna festligheter och firar alla traditionella högtider.

Omvårdnad och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Vår arbetsterapeut och sjukgymnast gör individuella bedömningar samt har träning både enskilt och i grupp.

Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som kallar till vårdplanering. Där planerar vi vården samt talar om förväntningar, behov och önskemål för att kunna arbeta individcentrerat.

Läkare kommer varje vecka och vid behov. Sjuksköterska finns på plats må-fr 7.00-18.30,  helger 7.00-17.00. Övrig tid finns mobilt sjukskötersketeam som kan nås dygnet runt.  

Utvecklingsarbete

Vi arbetar i enlighet med evidens och forskning. För oss är det viktigt att ha ett syfte och mål med våra insatser. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi och reviderar arbetet så att vi når bästa möjliga resultat för våra brukare. De boendes och anhörigas synpunkter och utvecklingsförslag är viktiga för vår utveckling, och vi uppmuntrar också alla i verksamheten till att komma med ideer och förslag som kan utveckla nya arbetsmetoder och rutiner.

Certifierat som tryggt och säkert äldreboende: På gång
Läs mer om certifiering

 

Kundundersökning 2014

 Svarsfrekvens 100 % Attendo Kungshamn Nacka totalt
       
Hur väl instämmer du i följande påståenden?    
 - Jag känner mig trygg i mitt boende  4,4  4,5
 - Jag får komma utomhus när jag vill  4,9  4,0
 - Maten som serveras är bra  4,7  4,4

Siffrorna redovisar ett medelvärde på en 5-gradig skala, där 1=Tar helt avstånd och 5=Instämmer helt. 

Publicerad: 2011-11-21
Uppdaterad: 2015-02-03
Kontakta oss

Attendo Kungshamn

Adress:
Skurusundsvägen 163
131 46 Nacka

 

Kontaktperson/chef:
Aviva Kraitsik
Tfn:  076-141 35 34
E-post: aviva.kraitsik@attendo.se
 


Driftsform/ägare:
Attendo AB
Org.nr: 556148-5169

 
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster