Start / Omsorg & Stöd / Äldreomsorg / Äldreboende / Anordnare / Nacka Seniorcenter Ektorp

Nacka Seniorcenter Ektorp

InriktningTvå kvinnor med dator

  • Äldre personer med behov av omvårdnad och service
  • Äldre personer med demenssjukdom

Lokaler och boendemiljö

  • Antal platser: 116
  • Antal rum/lägenheter: 116 rum med hall wc och dusch. Valfritt med en enklare form av minikök.
  • Utemiljö: Gemensamma balkonger och trädgård.

 

NSC Ektorp ligger cirka 300 meter från Ektorps centrum. På samma avstånd ligger
Nacka sjukhus, med apotek och vårdcentral. I seniorcentrets omgivning finns finaMan tränar armstyrka promenadvägar. Våra ljusa lokaler välkomnar både våra boende och seniorer i närområdet med en restaurang, kafeteria med kiosk, ett bibliotek, reception och IT-café.

Hyra och avgifter

(omsorgsavgift tillkommer)

Hyra: 3 705 - 4 767 kr/mån
Mat: 120 kr/dygn
Förbrukningsartiklar 150 kr/mån, för dem som önskar.

Läs mer: Generellt om avgifter

Personal

(Utöver omvårdnads-, hälso- och sjukvårdspersonal) aktivitetsansvarig, kock/kokerska, vaktmästare, ekonomibiträden.

Andel undersköterskor bland omvårdnadspersonalen: 90 %
Antal boende per omvårdnadspersonal: 1,4
Antal boende per rehabiliteringspersonal: 31

Service: Tandläkare, medicinsk fotvårdsterapeut, hårfrisörska, kök/restaurang, kafé, bibliotek, IT-café och ett gym..

Verksamhetens innehåll

Hur kvalitetskraven uppfylls

Vi vill att Nacka Seniorcenter (NSC) Ektorp ska vara ett hus med liv och rörelse med många aktiviteter. Det är också en mötesplats som ger möjlighet till nya kontakter och att odla gamla bekantskaper. Vi erbjuder även närboende seniorer att ta del av vår sociala gemenskap. Vi arbetar med att skapa en trygg och säker miljö för äldre där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet ska vara styrande i alla insatser. 
Vår verksamhet bygger på respekt, integritet och självbestämmande. Vid inflyttning upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan tillsammans med boende och/eller dess anhöriga. Planen ligger till grund för en individuell omsorg och service. Vi följer Nacka kommuns riktlinjer för klagomålshantering.

Samverkan med boende/anhöriga

Goda relationer med boende och anhöriga är en förutsättning för en bra verksamhet.  Våra boende och dagvårdsgäster är alltid välkomna till vårat Idécafé för att lämna synpunkter, förslag och idéer till verksamhetens utveckling. Vi bjuder in till boende/anhörigträffar minst en gång per år eller efter behov.

Kost och måltider

Matleverantör: Eget kök

Vår egen populära lunchrestaurang Eken är öppen även för allmänheten. Vi serverar traditionell husmanskost. Lustfyllda inslag av internationell matlagning, till exempel från det marockanska köket finns med. Årets matdagar uppmärksammas till exempel med en trerätters nobellunch på nobeldagen, surströmmingsskiva och räkfrossa, klassiskt kafferep med sju sorters kakor och gåslunch på Mårten Gås. Det finns möjlighet att beställa en festmåltid för att till exempel fira en bemärkelsedag. Restaurangen har utskänkningstillstånd.

Aktivering och rehabilitering

Aktivering och rehabilitering ingår som en naturlig del i vardagen. Vi erbjuder ett brett urval av aktiviteter, allt från kulturevenemang och pubkvällar till shopping, gymnastik och musikstunder. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns i tjänst alla vardagar och kan vid behov erbjuda individuellt anpassade insatser. Vi har även ett stort gym och en fin trädgård med möjlighet till utomhusaktiviteter.

Omvårdnad enligt hälso- och sjukvårdslagen

Vi har sjuksköterskor som tjänstgör vardagar kl. 7.00–16.30. Övriga tider finns avtal och samarbete med landstingets ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) för medicinska jourinsatser. Läkare besöker Seniorcentret en dag i veckan samt efter behov. Avtal finns för kostnadsfri munhälsobedömning.

Utvecklingsarbete

Vi har ett aktivt kvalitetsråd som kontinuerligt arbetar med utveckling av verksamheten. Vi är lyhörda för kundens behov. Vi utbildar vår personal
kontinuerligt och bedriver olika projekt.

Övrigt

I december 2010 blev vi som första äldreboendet i världen certifierat som ”Tryggt och säkert särskilt boende” av WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion.

Certifierat som tryggt och säkert äldreboende av WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion.
Läs mer om certifiering 

 Kundundersökning 2013

 Svarsfrekvens 56 % Nacka Seniorcenter Ektorp Nacka totalt
            
Hur väl instämmer du i följande påståenden?    
 - Jag känner mig trygg i mitt boende  4,4  4,6
 - Jag får komma ut när jag vill  3,7  3,9

 

Publicerad: 2008-04-24
Uppdaterad: 2014-02-11
Kontakta oss

Nacka Seniorcenter Ektorp

 

Adress:
Ektorpsvägen 17–19
131 45 Nacka

 

Kontaktperson:
Pia Pantzar
Tfn: 08-718 79 22,
08-718 79 10
E-post:
seniorcenter.nacka@nacka.se

 

Driftsform, ägare:
Nacka kommun
Org.nr: 212000-0167

 


Chef: 
Carin Bokegård
08-718 79 01

 
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster