Start / Omsorg & Stöd / Äldreomsorg / Äldreboende / Anordnare / Nacka Seniorcenter Ektorp

Nacka Seniorcenter Ektorp

Inriktningbyggnad; Nacka Seniorcenter Ektorp, foto Ryno Quantz

  • Äldre personer med behov av omvårdnad och service
  • Äldre personer med demenssjukdom

Lokaler och boendemiljö

  • Antal platser: 116 varav 20 för personer med demenssjukdom
  • Antal rum/lägenheter: 116 rum med hall wc och dusch. Valfritt med en enklare form av minikök.
  • Utemiljö: Gemensamma balkonger och trädgård.

 interiör, Nacka Seniorcenter Ektorp, foto Ryno Quantz

Nacka Seniorcenter (NSC) Ektorp ligger cirka 300 meter från Ektorps centrum. På samma avstånd ligger Nacka sjukhus, med apotek och vårdcentral. I seniorcentrets omgivning finns fina promenadvägar. Våra ljusa lokaler välkomnar både våra boende och seniorer i närområdet med en restaurang, kafeteria med kiosk, ett bibliotek, reception och IT-café.

Hyra och avgifter

(omsorgsavgift tillkommer)

Hyra: 3 705 - 4 767 kr/mån
Mat: 120 kr/dygn
Förbrukningsartiklar 150 kr/mån, för dem som önskar.

Läs mer: Generellt om avgifter

Personal

(Utöver omvårdnads-, hälso- och sjukvårdspersonal) aktivitetsansvarig, kock/kokerska, vaktmästare, ekonomibiträden.

Andel undersköterskor bland omvårdnadspersonalen: 94 %
Antal boende per omvårdnadspersonal: 1,4
Antal boende per rehabiliteringspersonal: 31

Service: Tandläkare, medicinsk fotvårdsterapeut, hårfrisörska, kök/restaurang, kafé, bibliotek, IT-café och ett gym..

Verksamhetens innehåll

Mål och speciell inriktning

NSC Ektorp är ett aktivt äldreboende, präglat av mångfald. Vi vill vara en mötesplats för Nackas seniorer och erbjuder god mat i vår restaurang Eken och mysiga fikastunder på Café Torpet. Varför inte låna en bok i vårt bibliotek? Eller prova att träna i vårt gym? På NSC Ektorp finns alltid något att göra.

Hur kvalitetskraven uppfylls

Vår verksamhet bygger på respekt, integritet och självbestämmande. Vid inflyttning upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan tillsammans med boende och/eller dess anhöriga. Planen ligger till grund för en individuell omsorg och service. Vi följer Nacka kommuns riktlinjer för klagomålshantering.

Samverkan med boende/anhöriga

Goda relationer med boende och anhöriga är en förutsättning för en bra verksamhet.  Våra boende och dagvårdsgäster är alltid välkomna till vårat Idécafé för att lämna synpunkter, förslag och idéer till verksamhetens utveckling. Vi bjuder in till boende/anhörigträffar minst en gång per år eller efter behov.

Kost och måltider

Matleverantör: Eget kök

Vår egen populära lunchrestaurang Eken är öppen även för allmänheten. Vi serverar traditionell husmanskost. Lustfyllda inslag av internationell matlagning, till exempel från det marockanska köket finns med. Årets matdagar uppmärksammas till exempel med en trerätters nobellunch på nobeldagen, surströmmingsskiva och räkfrossa, klassiskt kafferep med sju sorters kakor och gåslunch på Mårten Gås. Det finns möjlighet att beställa en festmåltid för att till exempel fira en bemärkelsedag. Restaurangen har utskänkningstillstånd.

Aktivering

Aktivering och rehabilitering ingår som en naturlig del i vardagen. Vi erbjuder ett brett urval av aktiviteter, allt från kulturevenemang och pubkvällar till shopping, gymnastik och musikstunder. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns i tjänst alla vardagar och kan vid behov erbjuda individuellt anpassade insatser. Vi har även ett stort gym och en fin trädgård med möjlighet till utomhusaktiviteter.

Omvårdnad och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Vi har sjuksköterskor som tjänstgör vardagar kl. 7.00–16.30. Övriga tider finns avtal och samarbete med Big Care AB för medicinska jourinsatser. Sjukgymnaster
och arbetsterapeuter finns i tjänst alla vardagar och kan vid behov erbjuda individuellt anpassade insatser. Läkare besöker Seniorcentret en dag i veckan samt efter behov. Avtal finns för kostnadsfri munhälsobedömning.

Utvecklingsarbete

God kvalitet har högsta prioritet på NSC Ektorp. Kvalitet är för oss en fråga om bemötande och vi vet att verklig kvalitet sker i vår verksamhet varje dag. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi arbetar därför med verksamhetsdialog, en metod för medarbetarna att tillsammans med chefen utveckla gemensamma tankar kring våra visioner, vår värdegrund och våra mål och på så sätt bidra till verksamhetens utveckling. Tillsammans sätter vi nya och högre mål – inget är ju så bra att det inte kan bli bättre..

Övrigt

I december 2010 blev vi som första äldreboendet i världen certifierat som ”Tryggt och säkert särskilt boende” av WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion.
Läs mer om certifiering 

 Kundundersökning 2014

 Svarsfrekvens 62 % NSC Ektorp Nacka totalt
            
Hur väl instämmer du i följande påståenden?    
 - Jag känner mig trygg i mitt boende  4,7  4,5
 - Jag får komma utomhus när jag vill  3,7  4,0
 - Maten som serveras är bra  4,2  4,4

 

Publicerad: 2008-04-24
Uppdaterad: 2015-02-03
Kontakta oss

Nacka Seniorcenter Ektorp

 

Adress:
Ektorpsvägen 17–19
131 45 Nacka

 

Kontaktperson:
Pia Pantzar
Tfn: 08-718 79 22,
08-718 79 10
E-post:
seniorcenter.ektorp@nacka.se

 

Driftsform, ägare:
Nacka kommun
Org.nr: 212000-0167

 


Chef: 
Carin Bokegård
08-718 79 01

 
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster