Hemtjänst

Personer som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hjälp från hemtjänsten. Ansökan om hemtjänst görs hos äldreenheten.

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av

  • Serviceinsatser dvs. städning, tvätt och inköp.
  • Omvårdande insatser dvs. personlig hjälp med att t.ex. äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien.


Hjälpen kan också bestå av trygghetslarm och matdistribution. 

Vem kan få hemtjänst?

Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan få hemtjänst. Hjälp ges till sådant som den enskilde inte klarar själv. I biståndsbeslutet framgår hur många timmar hjälp per månad som den enskilde har rätt till.

 

Vilken hjälp kan man få och hur mycket?
Hur mycket hjälp kan man få framgår av de riktlinjer som finns
Riktlinjer kring hemtjänst, avlösning och ledsagning

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Kontakta socialtjänstens äldreenhet. Mer information om ansökan hittar du här

Här kan du nå information om vad hjälpen kostar

Hemtjänst nattetid

Hemtjänstinsats under nattetid dvs kl 22.30-07.30 utförs av Nacka Seniorcenter Talliden (kommunal regi).  Se kontaktuppgifter under menyn Natt- och larmpatrull.

Trygghetslarm Nacka Seniorcenter Talliden (kommunal regi) ansvarar för utryckningar vid trygghetslarm. Läs mer om trygghetslarm.

Hemtjänst när du tillfälligt vistas i en annan kommun
Den kommun där du är bosatt ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst när du vistas i annan kommun, t.ex. i sommarstugan.

Du som är äldre och ska resa bort och behöver hemtjänst ska alltså vända dig till en biståndshandläggare i Nacka – se kontaktuppgifterna till höger. Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera i en annan kommun ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i god tid före din resa, helst tre veckor innan. En del kommuner behöver 4-5 veckors framförhållning för att kunna planera hemtjänstinsatserna.

Hemtjänst i samband med stamrenovering
När en fastighet behöver genomgå en stamrenovering medför det ofta att boendesituationen blir besvärlig och störande under en period.

Kommunen är inte ansvarig för att ordna en evakueringslägenhet, utan den enskilde får själv ordna detta i samråd med sin hyresvärd, anhöriga eller på annat sätt. Detta gäller oavsett  boendeform - villa, bostadsrättslägenhet eller hyreslägenhet.

Om du väljer att bo kvar i din bostad under stamrenovering är det viktigt att du hör med Din hyresvärd eller bostadsrättsförening hur det kommer att fungera med vatten, avlopp, duschmöjlighet och toalett.
Om du har ordnat ett tillfälligt boende och behöver hemtjänst kommer du att få det.

Du, som bor kvar i din bostad, kommer att få fortsatt hjälp med hemtjänst. Hjälpen kan utökas om du behöver mer hjälp p.g.a. att din boendemiljö påverkas, t.ex. att tillgång till dusch finns utanför lägenheten.

Hemtjänstens möjligheter att hjälpa till påverkas av hur  hyresvärd eller bostadsrättsförening har ordnat med vatten och avlopp under renoveringen. Om det innebär stora problem för hemtjänstens arbetsmiljö kan det innebära att du själv måste köpa vissa tjänster, som inte ingår i hemtjänstens uppdrag t.ex. att frakta vatten längre sträckor.

Matdistribution kan underlätta vardagen under stamrenovering.
Läs mer om matdistribution.

Dagverksamhet innebär en möjlighet att byta miljö och komma ut från din bostad på dagtid.
Läs mer om dagverksamhet.

Val av anordnare – kundval

Läs mer under Kundval i vänstermenyn.

Här hittar du foldern om hemtjänst, ledsagning och avlösning (pdf)

Guldkant i tillvaron
Du som är 65 år, bor i Nacka och har hemtjänst eller bor på särskilt boende/äldreboende erbjuds en möjlighet till en guldkant i tillvaron.

Läs mer om Guldkant här.

Publicerad: 2008-03-14
Uppdaterad: 2016-03-09
Självservice
Vill du jämföra Hemtjänst, ledsagning och avlösning?
Kontakta oss

Socialtjänsten Äldreenheten

Tfn 718 80 00
socialtjansten@nacka.se

 
Vid akuta behov efter kontorstid:

Socialjouren
Tfn: 08-718 76 40,
010-564 31 65Synpunkter och klagomål
 
Politiskt ansvar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster