Start / Omsorg & Stöd / Äldreomsorg / Hjälp i hemmet / Hemtjänst / Holmströms hemtjänst AB

Holmströms hemtjänst AB

Tjänster  

 • Hemtjänst med omvårdnad och service
 • Ledsagning och avlösning

Geografiska områden

 • Boo
 • Sicklaön

Kapacitetstak

2 300 tim/månad

Personal och kompetens

 • Antal anställda: 40
 • Antal anställda omräknat till heltid: 23
 • Verksamhetsansvarig: Undersköterska, specialist i demenssjukdom Silviasyster. Nationell Värdegrund. 
 • Personalens grundutbildning:  Undersköterskor, vårdbiträden, städare.  All personal studerar på distans för undersköterska. Några har fallskade utbildning genom kommunen. Samt intern- och vidareutbildning inom äldre och handikapp.
 • Alla har HLR-utbildning, genomförs årligen.
 • Erfarenhet inom vård i liknade verksamhet samt inom sjukhus.
 • Kollektivavtal

Verksamhetens innehåll

Inriktning

Att erbjuda kunderna stor integritet och självbestämmande. Tillsammans med kunden och närstående sätter vi upp mål i en genomförandeplan. Via kontinuitet, kvalitet och samarbete ska kunden få ut det mesta möjliga inom tidsramen som är beviljad. .

Hur vi arbetar för att nå kommunens mål

Regelbundna möten i gruppen samt internutbildningar i omvårdnad, demenssjukdomar, dokumentation och lyftteknik med mera. Mötena innehåller även diskussioner om den internationella värdegrunden.

Kontinuitet när det gäller personal och tider

Vårt mål är att kunder, närstående och personal ska lära känna varandra så bra som möjligt för att omvårdnaden och servicen ska ge en riktigt bra livskvalitet.

Vem tar emot synpunkter eller klagomål?

Helena Mejdahl tar hand om synpunkter och klagomål, dokumenterar dem och hjälper till att lösa problemen. En ny kund får information om detta både skriftligt och muntligt och den finns alltid i kundens mapp hemma. Alla kan lämna in synpunkter eller klagomål anonymt.

Kvalitetsarbete

Vartannat år får kunderna fylla i en enkät vars resultat vi sammanställer och använder som underlag till åtgärder. Vi arbetar med dokumentation och livshistorier. Via årliga enkäter frågar vi också personalen hur verksamheten fungerar och talar regelbundet om olika etiska frågor. Internutbildningar efter personalens önskemål. Individbaserad vård. Vi har fallombud och skyddsombud.  

Övrigt

Vi försöker hålla kapaciteten på 2 500 timmar per månad för att kunna ge våra kunder trygghet och kontinuitet. Att ha nära kontakt med både kunder och närstående ger oss större möjligheter att ge god omvårdnad och stöd. 

Tilläggstjänster

(tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för)
Vi arbetar med RUT avdrag vid köp av externa tjänster som t.ex. flyttstäd och fönsterputs. 

Publicerad: 2008-04-25
Uppdaterad: 2015-12-07
Kontakta oss

Holmströms hemtjänst AB
Adress:
Värmdövägen 253
131 42 Nacka

 

Kontaktperson:
Jessica Enbuske MejdahlTelefon: 08-715 34 65
Fax: 08-716 09 02
 

E-post: jessica.mejdahl@holmstromshemtjanst.se


Verksamhetsansvarig:
Helene Holmström
070-751 73 08

Driftsform, ägare:
Aktiebolag
Org.nr: 556962-6178

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster