Start / Omsorg & Stöd / Äldreomsorg / Hjälp i hemmet / Hemtjänst / Anordnare A-Ö / AAA-Flerspråkig assistans care

AAA-Flerspråkig assistans care

Tjänster

 • Hemtjänst med omvårdnad och service
 • Ledsagning och avlösning

Geografiska områden

 • Boo
 • Fisksätra/Saltsjöbaden
 • Sicklaön
 • Älta 

Kapacitetstak

Nej

Personal och kompetens

 • Antal anställda: 6
 • Antal anställda, omräknat till heltid: 3
 • Personalens utbildning: Vård och omsorgsutbildning.  Undersköterska, sjuksköterska och vårdbiträde med minst tre års arbetslivserfarenhet.
 • Personalens erfarenhet inom verksamheten: Erfarenhet inom äldreomsorg, personlig assistans, hemsjukvård och hemtjänst. Vår personal har även erfarenhet av diabetes, stroke och demens.
 • Utbildning och erfarenhet hos verksamhetsansvarig: Sjuksköterska med mångårig vana inom arbete med äldre och deras behov. Bred erfarenhet av geriatrik, hemsjukvård, ledningsarbete och kommunikation.  
 • Språk: Armeniska, ryska, persiska, engelska, somaliska och  arabiska.

Verksamhetens innehåll

Inriktning

God omsorg i hemmet på kundens hemspråk. Genom att kommunicera på det egna språket blir det möjligt för våra kunder att känna trygghet och få inflytande. Vi vill ge våra kunder möjlighet till ett självständigt liv utifrån individuella behov och resurser och bemöter dem utifrån en sammanhållen syn på människan socialt, medicinskt och kulturellt.

Hur vi arbetar för att nå kommunens mål

Vi strävar efter nära samarbete med kommunen och följer kommunens riktlinjer. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt.

Kontinuitet när det gäller personal och tider

Vi strävar efter att kunderna ska möta samma personal vid varje tillfälle för att etablera en god relation och känna trygghet. I samråd med kunden utformas önskade tider för beviljade insatser.

Vem tar emot synpunkter eller klagomål?

Företagets kontaktperson per telefon eller e-post. I kontaktpärmen som kunden har hemma kan klagomål eller synpunkter noteras av kunden eller anhöriga. Avvikelser hanteras omgående som en naturlig del i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Kvalitetsarbete

Våra medarbetare utbildas fortlöpande både utifrån kundernas behov och för att möta framtida krav. Vi har kontakt med demensförbundet och har en god kompetens inom demensområdet.

Övrigt

Kunden får en egen kontaktperson som har ett extra ansvar för honom eller henne. Vid första mötet går vi igenom beviljade insatser, intressen och kundens önskemål. Utifrån detta samtal upprättar vi en genomförandeplan. Vi har naturligtvis tystnadsplikt och allt hanteras med sekretess.

Tilläggstjänster

(tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för)
Gräsklippning, hundpromenad, snöskottning, fönsterputs, bio- och teaterbesök.

Publicerad: 2011-03-23
Uppdaterad: 2015-06-17
Kontakta oss

AAA-Flerspråkig assistans care

Adress: Gambrinusgatan 5, 2 tr
11231 Stockholm

 

Telefon: 08-515 104 91
Mobil: 073-553 30 66
Fax: 08-420 09217          
 

E-post:
aaahemtjanst@live.se

     

Kontaktperson:
Adelaida Matevosjan

 

Verksamhetsansvarig:
Solveig Stenfeldt  

 

 

Driftsform, ägare:
Enskild firma
Org.nr: 670324-XXXX 

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster