Start / Omsorg & Stöd / Folkhälsa / Skadeförebyggande arbete

Nacka - en trygg och säker kommun

I Nacka bedrivs ett omfattande skadeförebyggande arbete som håller hög kvalitet.

Som ett bevis för detta har Nacka sedan år 2000 fått utmärkelsen a Safe Community (en säker och trygg kommun) och tillhör det internationella Safe Community nätverket. Medlemmar av nätverket förbinder sig att arbeta strukturerat och systematiserat med skadeförebyggande frågor enligt kriterier fastställda av WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Karolinska Institutet.


Ladda ner och läs Nackas ansökan för att bli återcertifierad som Safe community (pdf)

Se bildspel - Nacka - en tygg och säker kommun (pps)

Dokumentet finns även på engelska Re-application 2010 Safe community (pdf)

Läs mer om Nacka kommuns skadeförebyggande arbete under rubrikerna till vänster.

Publicerad: 2008-03-06
Uppdaterad: 2013-10-29
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster