Start / Omsorg & Stöd / Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för personer med funktionsnedsättning. För att få stöd och hjälp måste du göra en ansökan. Därefter gör socialtjänsten en utredning och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till och i vilken omfattning.

Vem kan få stöd?

  • Barn, unga och vuxna under 65 år med olika funktionsnedsättningar.
  • Personer mellan 18 och 65 år med svår psykisk sjukdom/störning, som orsakat en funktionsnedsättning i sådan grad att den inverkar på det dagliga livet. Funktionsnedsättningen ska bedömas som långvarig. I målgruppen ingår också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada vid vuxen ålder samt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Denna grupp kan få insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS).

Hur ansöker jag om stöd?

Du eller en anhörig tar kontakt med socialtjänstens Enhet för personer med funktionsnedsättning. En handläggare kommer att ge dig information och vägledning om hur du gör en ansökan. När du har gjort en ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Vilket stöd kan jag få?

Det finns flera olika insatser, läs mer om dessa i menyn till vänster. För de flesta krävs en ansökan.

Personliga ombud

Personer över 18 år och som har en psykiskt funktionsnedsättning som medför stora problem i vardagen kan kostnadsfritt och utan ansökan få ett personligt ombud. Ombudet hjälper dig så att du får det stöd och den service du enligt lag har rätt till. De kan hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter och verksamheter i samhället.

Öppen verksamhet - träfflokaler

För personer med psykiska funktionsnedsättningar finns det två träfflokaler. Alla är välkomna dit utan beslut av socialtjänsten.  

Publicerad: 2008-03-12
Uppdaterad: 2016-02-03
Självservice

 

Kontakta oss
Socialtjänsten, enheten funktionsnedsättning
Tfn: 08-718 80 00 
socialtjansten@nacka.se


Synpunkter och klagomål
 
Politiskt ansvar
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster