Start / Omsorg & Stöd / Funktionsnedsättning / Lättläst information

Lättläst information om hjälp från kommunen

Här kan du läsa om vilken hjälp som kommunen kan ge.

Socialtjänsten i Nacka

Gamla människor eller de som har funktionsnedsättning kan behöva extra hjälp.
Socialtjänsten i Nacka kommun kan ge sådan hjälp. Socialtjänsten kan också ge pengar till dem som är fattiga eller som har andra problem.

Socialtjänsten i Nacka kan hjälpa en person eller en hel familj.

Vi berättar inte om dig

Socialtjänsten får inte berätta för någon annan om att den ger dig hjälp.
Det du berättar för socialtjänsten får ingen annan veta. Det kallas tystnadsplikt eller sekretess.

Här kan du läsa om vad kommunen gör för personer med funktionsnedsättning

Kommunen hjälper personer med funktionsnedsättning. Kommunen ger stöd till dem som har olika typer av funktionsnedsättning. Vi kan ge hjälp om du behöver vård och stöd i ditt hem eller hjälp att komma ut. Läs mer om den hjälpen längre ned på sidan.

Hjälp kan ges antingen genom Socialtjänstlagen eller genom Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS.
Här kan du läsa om Socialtjänstlagen på lättläst svenska

Om du har funktionsnedsättning och vill veta mer om vilken hjälp du kan få kan du kontakta socialtjänstens enhet för personer med funktionsnedsättning. Adress och telefonnummer hittar du här till höger på sidan.

Här kan du läsa om hemtjänst, ledsagning och avlösning

Vad är hemtjänst?

Du får hjälp av en person i ditt hem. Du kan få hjälp med att städa, laga mat eller att handla mat, duscha m.m. Du kan få hjälpen på dagarna, på kvällarna och på helgerna.

Vad är ledsagning?

En person med funktionsnedsättning kan få hjälp med att gå iväg hemifrån.
En ledsagare kan gå med. Det kan vara bra för en person med synskada eller rörelsehinder.

Vad är avlösning?

De som vårdar ett barn med funktionsnedsättning hemma kan behöva komma hemifrån ibland. Då kan de söka om en avlösare som tar hand om barnet.

Så här söker du om hemtjänst, ledsagning och avlösning

Du söker om hemtjänst, ledsagning och avlösning hos Nacka kommuns Socialtjänst. De följer Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, när de beslutar vem som ska få hjälp.

Hjälpen kan ges av av kommunen eller av ett privat företag. Du får själv välja vem som ska ge dig hjälpen.

På kommunens socialtjänst arbetar en handläggare. Handläggaren informerar om vilken hjälp du kan få. Handläggaren kan också hjälpa dig att välja vem som ska ge dig hjälpen.

Handläggaren beslutar vilken hjälp du får och hur många timmars hjälp du ska få.

Om du har långvariga psykiska funktionsnedsättningar och vill ha hjälp med exempelvis boendestöd, kontaktperson eller sysselsättning kan du vända dig till Enheten för personer med funktionsnedsättning, kontaktuppgifter hittar du här till höger på sidan.

Vem får ge hjälpen?

Nacka kommun ger hjälp men också privata företag får ge hjälp i vår kommun.
Kommunen kontrollerar att de privata företagen ger bra hjälp. Företagen ska följa de regler som kommunen har.

Vad kostar hjälpen?

För hemtjänsten betalar du 115 kronor för varje timme de första åtta utförda timmarna och 90 kr per timme därutöver utförda timmar. Den som har låg inkomst betalar mindre. Men du ska aldrig behöva betala mer än 1 776 kronor varje månad. För dig som är under 65 år kostar ledsagning och avlösning lika mycket som utförda hemtjänsttimmar.

Så här klagar du

Om du inte är nöjd med den hjälp du får får du byta till ett annat företag. Socialnämnden i kommunen ska se till att den hjälp du får är bra.

Publicerad: 2008-11-27
Uppdaterad: 2015-02-20
Kontakta oss
Socialtjänsten, enheten funktionsnedsättning
Tfn: 08-718 80 00 
socialtjansten@nacka.se
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster