Start / Omsorg & Stöd / Funktionsnedsättning / Sysselsättning/daglig verksamhet

Sysselsättning/daglig verksamhet

När du har fått ett beslut från socialtjänsten kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Valet av utförare sker i samråd med dig.

Träfflokaler

Träfflokaler är öppna verksamheter för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver inte ha något biståndsbeslut från socialtjänsten. På träfflokalerna finns det tillgång till aktiviteter av olika slag och möjlighet till att äta och laga mat till självkostnadspris. Läs mer i menyn till vänster.

Sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Sysselsättningen ska ha ett meningsfullt innehåll och vara anpassat efter olika behov. Det finns hantverk, arbetsliknande verksamhet inomhus eller utomhus, kursverksamhet och sysselsättning med handledning på en vanlig arbetsplats. Om du har fått ett beslut om sysselsättning kan du själv välja anordnare genom kommunens kundval. Läs mer under rubriken Anordnare av sysselsättning.

Daglig verksamhet (LSS)

Rättigheten till daglig verksamhet enligt LSS gäller dig som har en utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller ett begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet kan erbjudas i grupp, i första hand inom kommunen, eller individuellt integrerad verksamhet på ordinarie arbetsmarknad.

Den dagliga verksamheten ska erbjuda stimulans och en meningsfull tillvaro. Insatsen ska bidra till utveckling och främja delaktigheten i samhällslivet. Om du har fått ett beslut om daglig verksamhet kan du själv välja anordnare genom kundval. Läs mer under rubriken Anordnare av daglig verksamhet.

Dagverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar

Dagverksamhet kan beviljas till personer med demenssjukdom eller annan fysisk funktionsnedsättning och syftar till att ge träning och aktivering. Insatsen kan också ges som en form av avlösning för närstående för personer över 65 år.

Publicerad: 2008-03-12
Uppdaterad: 2015-01-23
Kontakta oss
Socialtjänsten, enheten funktionsnedsättning
Tfn: 08-718 80 00 
socialtjansten@nacka.se


Synpunkter och klagomål
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster