Start / Omsorg & Stöd / Missbruk

Missbruk

Personer med beroende eller missbruksproblem har rätt till stöd. Du kan vända dig till Nackas Beroendemottagning, privata anordnare eller till Socialtjänstens enhet utredning vuxen.

Rådgivning och hjälp - vuxna

Om du vill ha hjälp att komma ifrån missbruk av t.ex. alkohol, narkotika eller läkemedel kan du vända dig till Nacka Beroendemottagning eller till privata anordnare.  

Nacka Beroendemottagning

På Nacka Beroendemottagning samverkar kommun och landsting. Här arbetar alkohol- och drogrådgivare i samverkan med läkare och sjuksköterskor från Capio Maria.

Beroendemottagningen kan erbjuda:

  • Rådgivning och information i missbruksfrågor
  • Samtal - enskilt eller i grupp
  • Råd och stöd till anhöriga - enskilt eller i grupp
  • Konsultation och utbildning
  • Medicinsk behandling

Rådgivning och hjälp - privata anordnare

Du kan vända dig till någon av kommunens godkända anordnare som arbetar med rådgivning för att få råd, information och förklaringar kring hur ett riskbeteende, ett missbruk eller ett beroende kan bemötas eller behandlas. Syftet med rådgivning är att förebygga eller motverka att en riskabel konsumtion utvecklas till ett missbruk eller beroende. Totalt kan du få gå 1-3 samtal därefter krävs beslut från socialtjänsten.

Läs mer under rubriken Anordnare av öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik.

Rådgivning och hjälp - ungdom 15-25 år

Unga missbrukare och deras anhöriga kan vända sig till MiniMaria. Läs mer om MiniMaria i menyn till vänster.

Socialtjänstens enhet Utredning Vuxen

Ansöka

Om du vill ansöka om hjälp med behandling eller andra stödinsatser för eget missbruk tar du kontakt med Socialtjänstens enhet Utredning Vuxen. Boka en tid med en socialsekreterare för ett rådgivande samtal. Om du därefter vill ansöka om en insats gör socialsekreteraren en utredning och ger vägledning om olika hjälpinsatser.

Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är kontaktperson, boendestöd, strukturerad samtalsbehandling, öppenvårdsbehandling, stödboende, omvårdnadsboende, familjevård och behandlingshem.

Utredning

En utredning består i att samla in information för underlag till beslut, detta görs i samråd med den enskilde. Socialtjänsten kan också, för att kunna göra en bedömning och i samråd med den sökande, hämta in information från sjukhus, anhöriga eller andra som känner personen väl. Mer information om vad en utredning innebär hittar du i menyn till vänster.

Välja anordnare

Om du har fått ett beslut om boendestöd, kontaktman, strukturerad öppenvårdsbehandling eller strukturerad samtalsbehandling kan du själv välja anordnare i samråd med din handläggare genom kommunens kundval. Läs mer under rubriken Anordnare av öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik.

Kostnad

Alla kontakter och insatser är avgiftsfria, förutom att du kan få betala dygnsavgift för boende och när du vistas på behandlingshem.

Här kan du läsa riktlinjer för egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt i stöd- och omvårdnadsboende.

Överklaga

Oftast är man överens om vilken hjälp som är mest lämplig men om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga. Mer upplysningar kan du få av din socialsekreterare eller klicka på länken nedan för information om hur du överklagar till Förvaltningsrätten.

Synpunkter

Om du har synpunkter på verksamheten för övrigt är vi tacksamma om du delger oss synpunkterna. Du kan göra det genom att fylla i den blankett som finns till höger eller muntligen framföra dina synpunkter.

Anmälningar

Socialtjänsten tar även emot anmälningar från anhöriga, eller andra myndigheter såsom polis eller sjukhus om personer som far illa på grund av sitt missbruk. När en anmälan kommer in kontaktar Socialtjänsten den enskilde för att erbjuda stöd och hjälp.

Tvångsvård

Det finns tillfällen då socialtjänsten måste gripa in med tvång för att få personer med beroende att avbryta sitt missbruk. Socialtjänsten kan då ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare.

Publicerad: 2008-03-05
Uppdaterad: 2015-02-26
Kontakta oss

Socialtjänsten

Tfn: 08-718 80 00
socialtjansten@nacka.se

 


Nacka Beroendemottagning

Tfn: 08-718 77 00

beroendemottagningen@nacka.se

 

Telefonrådgivning:
Mån-tors kl. 8.00-16.00
Fre kl. 8.00-14.00 

Drop-in:
Mån kl. 16.00-18.30
Tors kl. 14.00-16.00Socialjouren - akuta frågor utanför kontorstid

Tfn: 08-718 76 40,
010-564 31 65

 

Mån-tors kl. 16.00-02.00
Fre kl. 14.00-02.00
Lör-sön kl. 16.00-02.00
Synpunkter och klagomål

 
Politiskt ansvar
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster