Start / Om Nacka / Ekonomi och statistik / Kommunalskatt

Kommunalskatt

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. Nackabon betalar år 2014 18 kronor och 61 öre på varje beskattningsbar 100-lapp i kommunalskatt.

Till kommunalskatten brukar även landstingsskatten och begravningsavgiften räknas. Begravningsavgiften varierar beroende på i vilken församling du bor. 

Vid sidan om skatteinkomster är även de avgifter som kommunen tar för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp med mera en viktig finansieringskälla.

Siffrorna i tabellerna anger antal kronor per
beskattningsbar 100-lapp.

Skattesatser och begravningsavgifter i Nacka

Skatt /avgift 2014 Total kommunalskatt 2014 (inkl. landstingsskatt och begravningsavgift)
Kommunalskatt 18,61
Landstingsskatt 12,10
Summa 30,71
Begravninsavgift Nacka församling 0,16 30,87
Begravninsavgift Saltsjöbadens församling 0,14 30,85
Begravninsavgift Boo församling 0,13 30,84

Publicerad av: ekonomi@nacka.se
Publicerad: 2008-02-28
Uppdaterad: 2014-11-25
Kontakta oss

Ekonomidirektör

Eva Olin
 

Tfn: 08-718 99 06

 

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster